La implicació de tots els agents socials és necessària per a la reinserció laboral després del càncer de mama

La majoria de persones que han patit un càncer de mama tenen dificultat per reincorporar-se al seu lloc de treball després del càncer de mama i el seu tractament. Aquesta, si més no, és una de les evidències que ofereix l’estudi del mes de maig de 2015 encarregat per la Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer (FECEC) titulat: “Estudi per a la millora de la integració i reincorporació laboral de les dones que han patit càncer de mama”.

jornada cancer mama

Es tracta d’un dels pocs treballs que recullen dades qualitatives, entre d’altres, sobre la situació de milers de dones amb formació i experiència que no ho tenen gens fàcil per reprendre la seva vida laboral després del càncer de mama. Això inclou la possibilitat d’acomiadament o d’experimentar situacions que forcen la seva dimissió, amb el consegüent impacte laboral i econòmic i fins i tot emocional.

Davant d’aquesta realitat, la FECEC, junts contra el càncer, ha volgut posar sobre la taula un debat on, per primera vegada, s’han conjugat professionals de diferents sectors involucrats en aquest àmbit: empreses, sector sanitari, sindicats, entitats i testimonis de la realitat.

La jornada celebrada el 22 d’octubre sota el títol “La reinserció laboral i el càncer de mama” que ha consistit en diverses taules rodones, ha tingut com objectiu abordar com es tracta aquest tema dins les empreses i el món laboral, les diferències entre les empreses grans i petites, quines han de ser les bones pràctiques a divulgar, quines dificultats sorgeixen i quines millores caldria demanar a l’administració i als serveis sanitaris.

La jornada ha conclòs en la necessitat de fer un treball conjunt entre tots els agents implicats per superar les dificultats laborals que pateixen les persones que han superat el tractament. Això inclou, donar més informació a les pacients sobre les actuacions de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) a l’hora de fer l’avaluació i millorar la seva comunicació.

També s’ha acordat la necessitat de facilitar informació a les empreses des del moment que les treballadores es troben en el procés de tractament fins a l’hora de reincorporar-se al món laboral per poder ser més sensibles a l’hora d’afavorir la seva reinserció. En la mateixa línia, seria convienient el suport dels sindicats en la defensa dels interessos i necessitats que té aquest col·lectiu. Caldrà  confluir en mesures legals perquè la condició de supervivent de càncer de mama no sigui un factor discriminatori en els drets laborals d’aquestes dones.

Segons l’estudi encarregat per la FECEC, a Catalunya, al final del 2014, hi havia 56.744 dones que havien superat un càncer de mama mes enllà dels sis mesos després del diagnòstic. Pràcticament la meitat (45%) de totes les dones supervivents de càncer de mama tenien edats inferiors a l’edat legal de jubilació: 65 anys (25.797 casos d’un total de 56.744 supervivents) i més d’un 11% (6.551 casos) tenien menys de 50 anys.

Descarrega’t l’estudi complet.