La immunoteràpia, eficaç també en càncer de pulmó

La immunoteràpia ha passat a ser una de les estratègies més prometedores en el tractament per al càncer. No en va, la revista Science la va escollir la fita científica més important de 2013.

immunoterapia

Es basa en no atacar directament el tumor, sinó en promoure que el sistema immunitari s’activi per destruir les cèl·lules tumorals, que sovint aconsegueixen passar desapercebudes per a les defenses de l’organisme. Diversos estudis han mostrat l’eficàcia d’aquest nou abordatge en melanoma, per exemple.

Ara, un estudi que ha publicat ‘The New England Journal of Medicine’ en el qual ha participat, entre d’altres, Enric Carcereny, de l’ICO Badalona, ha demostrat que també podria ser eficaç en determinats tumors de pulmó. Per això, van administrar pembrolizumab a prop de 500 pacients de càncer de pulmó de cèl·lula no petita, el més freqüent de càncer de pulmó.

Segons els resultats, el 19% dels pacients responen al fàrmac, la qual cosa pot canviar la pauta de tractament de determinats pacients, especialment aquells amb càncer de pulmó avançat després del tractament inicial amb quimioteràpia.

A part, aquest és el primer estudi que relaciona l’eficàcia de la immunoteràpia amb un biomarcador; és a dir, l’expressió de determinades proteïnes (en concret nivells alts del lligand PD-L1) es correlacionen amb una millor resposta a la immunoteràpia. Això significaria un pas més en la personalització dels tractaments, ja que es podria predir quins pacients respondran més i millor a la immunoteràpia.