La Generalitat publica la guia de transparència per a les associacions i fundacions perceptores d’ajuts i subvencions públics

La Generalitat acaba de publicar una guia de transparència per a les associacions i fundacions perceptores d’ajuts i subvencions públics mitjançant la qual concreta les obligacions derivades de la llei catalana de transparència del 29 de desembre de 2014.

guia llei transparencia

En aquest context, la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern ha volgut determinar quines són concretament les obligacions de transparència d’aquestes entitats per raó de l’origen públic dels diners que gestionen, de tal forma que l’abast de la informació sobre el destí d’aquests fons i els retorns socials obtinguts siguin homogènia.

Amb la finalitat de donar suport a aquestes entitats i facilitar-los el compliment de la Llei, aquesta Guia pretén establir un marc simple i clar de les seves obligacions i facilitar-los un seguit de criteris sobre els aspectes de la Llei que necessiten més concreció. D’aquesta manera, la Generalitat presta suport efectiu a les associacions i fundacions obligades per la Llei de transparència.

És per això que la vocalia de Transparència i Qualitat de la Junta Directiva convoca una reunió oberta del Grup de Transparència i Qualitat, amb l’objectiu d’analitzar conjuntament el document, detectar-hi possibles dificultats d’interpretació o d’aplicació i acordar les actuacions posteriors que s’hagin d’emprendre, sigui en relació al Govern, sigui en relació a les entitats del sector.

La reunió tindrà lloc el proper dimarts 15 de desembre a les 12h30 a la seu de la Taula.