La Generalitat ofereix serveis d’acompanyament i assessorament gratuïts per a entitats

La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC) de la Generalitat de Catalunya torna a posar a disposició de les entitats sense ànim de lucre el servei d’acompanyament i els serveis d’assessorament per tal que aquestes disposin d’eines per a la seva gestió i puguin resoldre els seus dubtes. Es tracta d’un servei gratuïteficient i de qualitat que duen a terme entitats especialitzades del mateix sector associatiu.

acompanyamentportada_valentossg

Amb el servei d’acompanyament, les entitats podran rebre suport en la gestió del voluntariat, la comunicació de l’entitat, la captació de fons, la planificació estratègica, la millora de les competències dels equips o la millora de la participació, entre d’altres. Les sol·licituds d’acompanyament s’han de fer a través d’un formulari en línia i la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària valorarà la idoneïtat de prestar aquest servei.

Els serveis d’assessorament parteixen d’una atenció individualitzada que permet a les entitats resoldre qüestions específiques i que sol·liciten un assessorament personalitzat perquè no han trobat resposta als seus dubtes en els recursos publicats. Les consultes que s’atenen són qüestions puntuals relacionades amb el dia a dia de les entitats i s’han de fer a través d’un formulari en línia i la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària valorarà la idoneïtat de prestar aquest servei.