La Fundación Lealtad crea el segell “ONG Acreditada”

Pretén assegurar la transparència i bones pràctiques de les organitzacions. 60 ONG ja estan en procés per obtenir el segell i la Fundación Lealtad espera que per a finals de 2015 unes 120 estiguin acreditades.

fundación Lealtad segell ONG acreditadaLa Fundación Lealtad llança el segell “ONG Acreditada” amb l’objectiu d’oferir confiança als donants i facilitar-los el procés per “identificar de forma clara i senzilla organitzacions que compleixen les actuals exigències detransparència i bones pràctiques“. A l’Estat espanyol, és la primera acreditació d’aquest tipus atorgada per una institució independent.

En l’acte de presentació del segell el president de la Fundación Lealtad, Salvador García-Atance, va explicar que es tracta d’una “eina molt útil” perquè realitza una tasca de “simplificació” en un món ple d’informació. Va afegir que dóna resposta a una petició dels donants, que demanaven “un missatge clar”.

Des de la Fundación Lealtad asseguren que es tracta d’una eina que pot oferirdiferenciar-se a les organitzacions, que les ajuda a aconseguir més suports i a aprofitar noves oportunitats, després de la reforma fiscal que augmenta les deduccions per donacions.

Requisits que demana a les entitats

Podran optar a l’acreditació les ONG de qualsevol mida i forma jurídica, sempre que desenvolupin projectes de cooperació al desenvolupament, acció humanitària, atenció a col·lectius desfavorits o medi ambient.

El segell tindrà una vigència de dos anys i s’atorgarà a aquelles entitats analitzades per la Fundació Lealtad que compleixin íntegrament una llista de 40 indicadors agrupats en nou principis de transparència i bones pràctiques. Els principis que s’estableixen són:

  • Bon funcionament i regulació de l’òrgan de govern.
  • Claredat i publicitat de la fi social.
  • Planificació i seguiment de l’activitat.
  • Comunicació fiable.
  • Transparència en el finançament.
  • Pluralitat en el Finançament.
  • Control a la utilització de fons.
  • Presentació dels comptes anuals i compliment de les obligacions legals.
  • Promoció del voluntariat.

Salvador García-Atance va assegurar que els principis en què més fallen les ONG són el bon funcionament de l’òrgan de govern i, sobretot, la pluralitat en el finançament. Per obtenir el segell “ONG Acreditada” els ingressos privats de l’entitat hauran de suposar almenys el 10% dels ingressos totals i cap dels finançadors externs podrà aportar més del 50% dels ingressos totals.