La Fundació Villavecchia referma el seu compromís amb els menors supervivents de càncer

Matilde Pérez explica el programa No Estàs Sol de la Fundació Enriqueta Villavecchia

Foto: F. Enriqueta Villavecchia

En la Setmana Internacional del Supervivent de Càncer (19 al 25 de juny), dos membres de la Fundació Villavecchia van participar en el ‘peer visit’ internacional sobre joves supervivents organitzat per l’European Network of Youth Cancer Survivors i el Pediatric Cancer Center a Barcelona amb una ponència sobre el programa No Estàs Sol (NES). L’objectiu de la jornada va ser promoure i posar en comú bones pràctiques per millorar la qualitat de vida dels joves supervivents europeus.

Recentment, l’entitat també ha refermat el seu compromís adherint-se com a socis de PanCare (la Xarxa Paneuropea d’Atenció a Supervivents de Càncer Infantil i Adolescent).

Per consolidar i ampliar els seus programes d’atenció als supervivents de càncer infantil (NES i NESI), s’han establert diversos convenis de col·laboració, com el que tenen amb la Fundació Pere Tarrés per a l’organització del casal d’estiu dels petits supervivents.

El No Estàs Sol@ (NES) és un programa que busca afavorir el desenvolupament integral d’adolescents que han superat un procés de malaltia oncològica, mitjançant la realització d’activitats ludicoeducatives. S’organitzen activitats individuals, activitats adreçades al grup d’iguals i activitats adreçades a les famílies. Es busca ampliar el coneixement propi i dels altres (empatia i autoempatia); la detecció, reconeixement i comprensió emocional; l’autoestima; la regulació emocional; l’expressió emocional i l’adaptació social (habilitats socials i resolució de problemes).

En el cas del programa No Estàs Sol@ Infantil (NESI), l’objectiu principal és millorar la qualitat de vida dels nens i nenes supervivents menors de 10 anys, i també de les seves famílies. S’afavoreix la socialització de pacients i famílies, es fomenta l’oci i el lleure com a dret bàsic de la infància, s’enforteix les relacions familiars amb un especial èmfasi als germans i germanes, i es potencien les relacions de suport entre iguals.

Més del 70% de joves supervivents pateixen seqüeles
Al nostre país, un 82% dels nens i nenes amb càncer es curen, però en molts casos pateixen seqüeles derivades de la malaltia o del tractament. Per això és fonamental que hi hagi protocols de seguiment a llarg termini que permetin reduir els possibles efectes tardans i millorar la qualitat de vida dels pacients.

Es calcula que més del 70% dels supervivents de càncer infantil i juvenil pateixen seqüeles físiques, psíquiques o psicosocials, i el 30% d’aquests efectes tardans poden ser una amenaça per a les seves vides. Algunes de les seqüeles més freqüents són els problemes cardiovasculars, endocrins, neurològics, oculars, auditius o renals, i també les seqüeles psicològiques i socials. 

Font: F. Enriqueta Villavecchia