La FECEC va participar al projecte pilot GENIGMA per investigar el genoma i apropar la ciència a la ciutadania

La FECEC va participar el passat 9 de març a la jornada organitzada pel Centre de Regulació Genòmica (CRG) de Barcelona. Es tracta d’un nou projecte de recerca, GENIGMA, basat en la participació ciutadana.

1. genigma

El seu objectiu principal és investigar el genoma de cèl·lules tumorals amb una tècnica 3D, i fer-ho possible mitjançant una aplicació per telèfons mòbils que permeti a ciutadans col·laborar amb la recerca ajudant a determinar la posició dels gens entre ells. Això permetrà crear mapes de referència per entendre millor quines parts del genoma estan relacionades amb l’estabilment i desenvolupament de tumors.

El projecte just comença ara i en aquesta fase preliminar s’està explorant com dissenyar aquesta aplicació perquè sigui clara i resulti interessant per a un públic molt ampli.

La jornada del dia 9 estava pensada per recollir les idees i experiències de pacients, familiars, cuidadors, metges, personal sanitari i tothom que estigués en contacte amb la malaltia. La seva mirada és molt important i  ajudarà a dissenyar l’aplicació també amb els seus ulls.

Aquesta és l’aproximació de la “ciència ciutadana” una innovadora disciplina que posa a treballar junts científics i ciutadans per una recerca més pròxima a la societat, més inclusiva i participativa.