La FECEC va organitzar ahir la sessió de supervisió de coordinadors de voluntariat

La FECEC va organitzar la sessió de supervisió del grup de treball de coordinadors de voluntariat dins el Programa de Foment de Voluntariat. Es tracta d’un un espai de trobada per als responsables de voluntaris que treballen directament amb pacients i familiars oncològics.

coordinadors voluntariat

Les sessions estan pensades per ser un punt de trobada representatiu del grup de professionals que porten a terme aquesta tasca dins les entitats federades de Junts contra el cáncer, estimular un intercanvi d’experiències i coneixements i sumar esforços i per proposar temes a tractar en el futur i plantejar dificultats per tal de trobar-ne les solucions.

Les sessions de supervisió es fan amb l’objectiu de proporcionar als professionals un recurs de suport addicional per a la realització de la seva tasca diària i van dirigides a cadascuna de les entitats federades.