La FECEC reforça el programa de voluntariat en l’àmbit oncològic

Des de la FECEC considerem que l’àrea de voluntariat és un denominador comú de totes les entitats que lluiten contra el càncer. Actualment, són moltes les persones que col·laboren amb diferents tipus de voluntariat en l’àmbit oncològic.

Imatge de formació de voluntariat

Per aquest motiu, des de la FECEC ens hem proposat consolidar el programa i activitats de foment del voluntariat que actualment oferim.  Per això, enguany hem organitzat tres cursos de formació de voluntariat en l’àmbit de l’oncologia a Barcelona, Tortosa i Terrassa.

L’objectiu és oferir als assistents, voluntaris o aspirants a ser voluntaris, els coneixements bàsics necessaris per emmarcar la seva col·laboració en l’àmbit oncològic i posar a disposició recursos útils per portar a terme la seva tasca de voluntariat correctament. Aquests cursos pretenen enfortir la figura del voluntari a l’interior de la seva entitat de pertinença, més enllà del lloc on s’ubiqui la seva acció.

Un altre de les activitats del programa de voluntariat que oferim des de la FECEC és el grup de treball de coordinadors de voluntariat. Enguany hem organitzat quatre reunions plantejades com un espai de trobada per proposar temes a tractar en el futur i plantejar dificultats per tal de trobar-ne les solucions. En la mateixa línia hem ofert tres sessions de supervisió de coordinadors amb la idea de proporcionar als coordinadors un recurs més de suport addicional per a la gestió diària dels equips de voluntariat en l’àmbit oncològic.

Així mateix, continuem posant a l’abast de les nostres entitats les sessions de “voluntaris pregunten”. Enguany hem ofert set sessions com un espai de trobada per a voluntaris que treballen directament amb pacients i familiars oncològics. Són sessions de supervisió per a voluntaris amb la idea és resoldre dubtes i preguntes sobre les situacions concretes amb què es troben en portar a terme la seva tasca.

Dins del nostre programa de foment del voluntariat també volem destacar que aquest any hem celebrat la X Trobada de Voluntariat en l’àmbit Oncològic que va reunir uns 220 assistents. Aquesta trobada que organitzem anualment és un reconeixement a la tasca del voluntariat en l’àmbit oncològic per millorar la qualitat de vida del pacient i familiars i vol fomentar el sentiment de pertinença a un moviment transversal en tot el país i compartir experiències entre les entitats federades de lluita contra el càncer.

En la mateixa línia de reforçar el programa de voluntariat i com a novetat d’enguany, hem renovat la nostra imatge i web i hem incorporat un blog com a espai d’intercanvi de coneixements i debat dirigit a voluntaris i coordinadors amb la idea de sumar més esforços i enriquir-nos entre tots.