La FECEC presenta una memòria sobre els factors que dificulten la reincorporació laboral després del càncer

La majoria d’empreses tenen dificultats per gestionar el retorn a la feina de les persones que han superat un càncer i no disposen de protocols d’acompanyament per a aquestes persones quan es detecta un cas.

feina despres del cancer

Aquesta és una de les conclusions de la memòria de recerca sobre “Factors que faciliten i factors que dificulten la reincorporació al lloc de treball després del càncer” que presenta la FECEC. Segons les dades recollides a la memòria, les variables que tenen més incidència a l’hora de facilitar, o no, el retorn a la feina dels supervivents són:

  • L’antiguitat dels treballadors: l’antiguitat dins d’una empresa marca la diferència en la manera com es tracta a les persones treballadores o com se les protegeix davant les circumstàncies de la malaltia.
  • La mida de l’empresa: una empresa gran disposa de major informació sobre alternatives legals i recursos als quals recórrer. Una empresa mitjana i petita garanteix, en canvi, més bon clima de familiaritat i confiança mútua.
  • La qualificació dels treballadors: les persones amb major qualificació professional, que ocupen un càrrec de responsabilitat a l’empresa, solen tenir mes facilitats amb la gestió dels temps de baixa i el retorn.
  • La comunicació personal i professional de cara a la preparació del retorn: la comunicació de la persona i el seu seguiment durant la baixa mèdica i abans del seu retorn a la feina també és un factor clau a l’hora de gestionar la seva reincorporació.

 

La memòria conclou, doncs, que hi ha tota una sèrie de factors relacionats directament amb la malaltia, amb les característiques i les polítiques de l’empresa, amb la persona que ha rebut el diagnòstic i amb la comunicació i les relacions personals entre els responsables de l’empresa i els treballadors que són claus per facilitar o dificultar aquest retorn a la feina. Aquest estudi qualitatiu s’ha basat en 259 expedients, dels quals s’han realitzat 30 entrevistes personals.

Aquest estudi neix per complementar el programa pilot anomenat  “Què fer quan apareix el càncer a la feina” que la FECEC porta a terme des del gener 2017 al territori del Vallès Oriental. Aquesta prova pilot està dirigida a facilitar la reincorporació laboral dels supervivents mitjançant intervencions directes sobre els responsables de les empreses.

La reincorporació dels treballadors amb càncer que han estat molt temps allunyats de la feina, produeix tot un seguit de necessitats d’actuació que es tradueixen en programes de retorn al treball i que tenen per objectiu reduir l’impacte emocional com laboral derivat d’aquest retorn.

Aquesta recerca   ha estat possible gràcies al conveni de col·laboració amb l’Institut d’investigació sanitària Pere Virgili (iispv) i la col·laboració de les entitats federades del Vallès Oriental : l’associació OncoCardedeu Baix Montseny (ara ja extingida) i principalment la Fundació Oncovallès que no només ha facilitat l’accés a les persones que s’han entrevistat sinó que també ha cedit les seves instal·lacions per poder dur a terme la recerca.

Pots descarregar-te la memòria completa en aquest enllaç.