La FECEC participa en la Trobada de l’Associacionisme i el Voluntariat

 

La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC) organitza una trobada virtual avui 13 de novembre a les 9:45 hores per reflexionar sobre els efectes de la crisi sanitària i social en les entitats i proposar estratègies per l’associacionisme i el voluntariat. Està previst un matí sencer de debats (en plenari i grups més reduïts) a les 13:45h i, ateses les circumstàncies, la trobada serà virtual a través de la plataforma Zoom. La FECEC hi participa.

voluntariat-generic

Trobada

L’acte començarà amb una presentació institucional i un debat inicial amb les entitats participants. Seguidament, les entitats es distribuiran en tres grups de debat segons les seves preferències: un grup debatrà sobre els impactes que està tenint la pandèmia sobre les entitats, un segon grup sobre les estratègies que cal prioritzar des de les Administracions Públiques i un tercer grup sobre les noves estratègies que cal impulsar des de les pròpies entitats. Un cop finalitzat el debat en grup, la trobada acabarà en una sessió plenària i un posicionament col·lectiu.

Participants

Hem definit una participació activa de 50 entitats, 50 veus diferents que puguin participar del debat i la reflexió. Com apuntàvem, farem un debat inicial en plenari, després ens distribuirem en 3 grups de debat i posteriorment clourem la trobada en una nova sessió plenària.

El termini d’inscripcions va finalitzar el 6 de novembre.

Procés Participatiu previ

El procés participatiu obert entre el 15 de setembre i 20 d’octubre ha estat un excel·lent espai de reflexió, sumant més de 135 propostes recollides. Durant els propers dies procedirem a fer el buidatge i síntesis de les aportacions rebudes per tal de confeccionar el document base per al debat i aprovació durant la trobada del dia 13 de novembre. Aquest document serà lliurat a totes les entitats inscrites a la trobada amb antelació suficient per tal que pugui ser valorat internament i treballat amb anterioritat.

Rellevància

Des de la DGACC volem destacar la rellevància de la trobada per diagnosticar la situació actual de les entitats i el voluntariat arran de la pandèmia i per proposar conjuntament línies d’actuació estratègiques que busquin pal·liar les dificultats actuals i futures, ajudin a superar les adversitats i permetin enfortir el teixit associatiu i l’acció voluntària a casa nostra. Comptem amb la vostra participació per fer-ho possible.