La FECEC participa en diferents òrgans de representació del Tercer Sector, voluntaritat i pla director oncologia

Aquest mes de març La FECEC ha participat en diferents reunions dels òrgans de representació on fa sentir la seva veu com a membre adherit a la Taula del Tercer Sector, el Consell Assessor del pla director oncologia (PDO), el Consell de l’Associacionisme i Voluntariat de Catalunya (CAVC) i el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya (CCPC).

La fecec compareix al parlament pel projecte de llei del voluntariat
Imatge d’arxiu de la compareixença d’Anna Varderi del mes de desembre al Parlament en relació al Projecte de Llei del Voluntariat.

Així, el passat 5 de març, el vicepresident primer, Francesc Viñas, va assistir,  com a membre de la FECEC adherida a la Taula del Tercer Sector, a la Trobada anual amb l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias amb les 33 federacions que conformen la Taula del Tercer Sector.

Durant la trobada les entitats van presentar a l’alcalde el document ‘Més esforços contra la pobresa i les desigualtats’, que recull un conjunt de 60 propostes de les entitats socials de Catalunya per als nous consistoris que sorgeixin de les eleccions municipals del proper 24 de maig.

La FECEC també forma part del Consell Assessor del pla director oncologia, un òrgan que té per funció assessorar en l’elaboració, implantació, avaluació i actualització del Pla i que està format per professionals de tots els àmbits oncològics i d’associacions de pacients.

Així, el passat dia 3, el president de la Federació, Ramon Maria Miralles, va participar a la reunió del Consell Assessor d’aquest pla director oncologia, un instrument que determina les línies i directrius per impulsar, planificar, coordinar i avaluar les actuacions del Departament de Salut en l’àmbit de la prevenció, el tractament i la rehabilitació de les malalties oncològiques i la recerca en oncologia.

En la mateixa línia, Anna Varderi, membre de la junta directiva de la FECEC va assistir a la primera reunió plenària del Consell de l’Associacionisme i Voluntariat de Catalunya 2015 del qual, la FECEC en forma part com a vocalia de l’àmbit social. El mateix dia, la gerent de la federació, Clara Rosàs, va assistir a la trobada del grup de Treball de les Societats Mèdiques del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya (CCPC).