La FECEC participa avui al taller ‘Retorn al treball i càncer’ organitzat pel Ministeri

El Ministeri de Treball i Seguretat Social organitza avui el taller ‘Retorn a la feina i càncer’ dirigit a Responsables de recursos humans, tècnics i personal sanitari del servei de prevenció, membres del Comitè de Seguretat i Salut i, en general, personal amb funcions en salut laboral, gestió de personal i responsabilitat social empresarial.

retorn a la feina càncer

L’objectiu d’aquest taller és oferir a les empreses un guió per a l’elaboració d’un procediment de tornada a la feina de treballadors en situació de baixa, en les millors condicions de salut i en el millor entorn possible. Aquest procediment va més enllà del que estipula la normativa de prevenció de riscos laborals.

La FECEC assistirà al taller on presentarà la prova pilot ‘Què fer quan apareix el càncer a la feina’ i per presentar el portal digital despresdelcancer amb la idea d’oferir recursos per solventar les necessitats que té aquest col·lectiu.