La FECEC ha organitzat al llarg de 2014 150 activitats de lluita contra el càncer

La Junta i Assemblea General de la FECEC, reunida el dia 11 de maig, ha aprovat, entre d’altres punts els comptes de l’any 2014 i  la Memòria d’Activitats de la Federació que, inclou, entre d’altres més de 150 activitats de lluita contra el càncer.

memòria lluita contra el càncer

Durant l’any 2014, la FECEC ha organitzat 150 activitats de les diferents àrees de treball relacionades amb la lluita conra el càncer.

En l’àrea de voluntariat, s’han organitzat 24 actes entre cursos, jornades i sessions de supervisió, amb més de 350 beneficiaris. El grup de treball de Coordinadors de Voluntariat s’ha reunit 5 cops al llarg de 2014.

La FECEC considera que el suport d’un equip de voluntaris i voluntàries és un element fonamental per a la millora de la qualitat de vida dels pacients amb càncer i les seves famílies i per continuar amb la lluita contra el càncer. El voluntariat en l’àmbit oncològic és un denominador comú en totes les entitats de lluita contra el càncer i actualment són moltes les persones que col·laboren amb diferents tipus de voluntariat en l’àmbit oncològic.

Per aquest motiu, la FECEC desenvolupa diferents activitats de foment del voluntariat en l’àmbit oncològic, que inclouen:

  • Grups de treball de coordinadors de voluntariat
  • Formació
  • Sessions de voluntaris pregunten
  • Sessions de supervisió per a coordinadors de voluntariat
  • Trobada de voluntariat en l’àmbit oncològic

Podeu descarregar-vos la Memòria completa aquí.