La FECEC ha iniciat aquest trimestre les reunions dels grups de treball i les activitats de foment del voluntariat

L’objectiu és promoure l’intercanvi d’experiències entre les entitats adherides a la FECEC, Junts contra el Càncer.

programa coordinadors voluntariat

Un dels serveis que ofereix la FECEC és facilitar l’intercanvi d’experiències entre els professionals de les entitats de Junts contra el Càncer. Actualment, hi ha el grup de treball psicosocial que aquest trimestre s’ha reunit una vegada i el grup de treball de coordinadors de voluntariat que ha mantingut tres reunions.

Amb aquests grups de treball, la FECEC ofereix un punt de trobada dels diferents grups de professionals per proposar temes a tractar en el futur, plantejar dificultats per tal de trobar-ne les solucions i per estimular un intercanvi d’experiències, coneixements i sumar esforços entre totes les entitats de lluita contra el càncer federades a la FECEC.

A banda dels grups de treball, aquest trimestre, l’entitat, també ha promogut dues activitats més del programa de Foment del Voluntariat. Una ha estat la sessió de ‘voluntaris pregunten’. Es tracta de l’espai de trobada per a voluntaris que treballen directament amb pacients i familiars oncològics amb l’objectiu de resoldre dubtes i preguntes sobre les situacions concretes amb què es troben en portar a terme la seva tasca. Aquestes sessions trimestrals pretenen proporcionar als voluntaris un recurs de suport addicional per a la realització de la seva tasca diària.

L’altra activitat del programa de Foment del Voluntariat ha estat la sessió de supervisió per a coordinadors de voluntariat dirigida a responsables dels grups de voluntaris de les entitats federades que, amb el suport d’un professional extern, es supervisa i avaluen les actuacions en la gestió diària dels equips de voluntariat de l’àmbit oncològic.