La FECEC en xifres constata un augment dels serveis d’atenció social

Us presentem les xifres de la FECEC corresponents a l’any 2018, on podreu conèixer els serveis que les entitats adherides a la federació han dut a terme i sobretot la repercussió social que han tingut.

La valoració general que es fa de l’any és positiva gràcies als esforços de totes les nostres entitats per millorar, estendre i consolidar els programes dirigits als pacients i familiars amb càncer.

A continuació us fem un resum de les dades en els diferents àmbits d’actuació:

Atenció Social:

 • Constatem un augment del 5% en el número d’ajuts econòmics que s’han concedit al llarg del 2018.
 • Hi ha una estabilització del número de persones que han gaudit del servei d’acollida en pisos o la casa dels Xuklis, així com en la demanda de préstec de material clínic.
 • Constatem un augment al voltant del 10% en el número de beneficiaris del servei de SAD i/o neteja a domicili, orientació en recursos externs i les consultes de treball social.
 • Els serveis de consulta legal, assessorament dietètic, oncoestètica i banc de perruques també han augmentat els usuaris que han gaudit d’aquest servei. Els creixement són entre un 25-35%.
 • Finalment destacar el número d’usuaris que han gaudit de la informació sobre la malaltia. L’increment es deu a que una de les entitats ha potenciat molt aquest servei.

 

atencio social

Teràpies Manuals i Rehabilitació:

 • Constatem una estabilitat en el serveis de fisioteràpia a domicili i reflexoteràpia.
 • Hi ha un augment significatiu del número de beneficiaris dels serveis de drenatge limfàtic i els Quiromassatges i altres tipus de massatge.
 • En canvi hi ha un descens del 44% dels usuaris de recuperació de la veu.

 

Suport Psicològic:

 • Es detecta clarament un increment dels usuaris, tant en els grups de dol, com en les teràpies de grup i grups de teràpia sexual i de parella, degut a la suma d’entitats que ofereixen aquests serveis i a l’ impuls que han tingut totes al veure que el suport psicològic és un pilar en els seus serveis.
 • Constatem un lleuger descens en l’assessorament psicològic i en el número de participants dels Grups d’Ajuda Mútua.

 

Oci als Hospitals:

 • Es constata un descens del 25% dels usuaris de les activitats en els hospitals, sigui atenció a les sales de joc com en els tallers oferts.

 

Activitats i Tallers a les entitats:

 • Augment dels beneficiaris de les sortides i colònies infantils
 • Disminució dels usuaris dels tallers, ja que hi ha 3 entitats que han deixat d’oferir tallers.

 

Divulgació i Sensibilització:

 • Es consoliden les xifres dels usuaris dels programes i accions de divulgació i sensibilització. L’activitat Posa’t la Gorra, ha augmentat fins a 10 les edicions en el territori d’aquesta jornada.
 • Girona nova Cultura de Salut, l’any 2018 s’ha tornat a celebrar amb 700 assistents, un descens dels 38% respecte l’edició 2016.

 

Àrea de Formació:

 • Constatem un augment significatiu del número de voluntaris format el 2018, quasi un 50% més.
 • També ha augmentat el número de professionals sanitaris formats, degut a una acció puntual d’una de les entitats federades.

 

Voluntariat:

 • A l’any 2018,ha augmentat el número de voluntaris que treballen en l’àmbit oncològic, situant-se al voltant de les 5.000 persones. I tots els tipus de voluntariat que les entitats ofereixen han vist créixer el número de persones voluntàries.

 

Descarrega’t l’informe complet.