La FECEC en xifres 2016 mostra un augment en programes de suport psicològic i assessorament dietètic

Us presentem les xifres de la FECEC corresponents a l’any 2016, on podreu conèixer els serveis que hem dut a terme i sobretot la repercussió social que han tingut.

La valoració general que es fa de l’any és positiva gràcies als esforços de totes les nostres entitats per millorar, estendre i consolidar els programes dirigits als pacients i familiars amb càncer.

En l’apartat de Serveis d’Atenció Social que ofereixen les entitats hi figuren els serveis que les entitats de Junts contra el càncer faciliten als pacients i familiars per ajudar-los a resoldre els problemes quotidians més immediats i els temes pràctics a cobrir quan es diagnostica la malaltia i durant tot el procés.

atencio social

Atenció Social: 

 • Veiem una disminució en el nombre d’ajuts econòmics directes, tot i que no té efecte en el valor econòmic d’aquests ajuts.
 • Hi ha una disminució dels casos atesos d’informació de la malaltia.
 • En canvi hi ha un augment d’un 8% dels casos atesos pels treballadors socials i d’un augment del 85% dels casos atesos en el servei d’assessorament dietètic. La causa és la incorporació d’una nova entitat a l’informe i a la consolidació d’aquests serveis en les entitats que l’ofereixen.

En l’apartat teràpies Manuals i Rehabilitació, cal destacar el següent:

 • En general hi ha un augment de totes les teràpies manuals degut a la incorporació d’aquesta nova entitat.
 • En el servei de Rehabilitació de la veu hi ha una clara disminució dels casos que s’han atès.

En suport Suport Psicològic: 

 • Es detecta un increment en l’assessorament, els grups d’ajuda mútua i els grup de dol degut a la incorporació de la nova entitat.

 

1. suport psicologic

Pel que fa a l’apartat d’Oci als Hospitals: 

 • En el servei de Taller a les entitats hi ha un augment d’usuaris, ja que les entitats han augmentat la seva oferta d’ activitats/tallers

Divulgació i Sensibilització: 

 • Es constata un clar augment del nombre de participants del Programa del Tabac i del d’Hàbits Alimentaris
 • Respecte a les Xerrades l’increment es deu a que 2 entitats que s’han sumat a oferir aquest servei.

Àrea de Formació: 

 • Hi ha un fort augment en la formació de voluntaris degut a que dues entitats han augmentat de manera important el nombre de voluntaris i la formació que se’ls facilita.
 • L’any 2016 s’ha ofert per primera vegada un curs de formació per el voluntariat laringectomitzat.

Pel que fa a l’àrea de Voluntariat: 

 • A l’any 2016 hi ha hagut un increment del voluntariat total del 7,15% respecte l’any 2015.
 • Per tipus de voluntariat, l’augment en voluntariat domiciliari ha estat d’un 24% respecte l’any 2015 i cal destacar també l’increment d’un 44% del voluntariat testimonial gràcies a l’augment en el nombre de voluntaris a 2 entitats i amb la incorporació de la nova entitat

Esperem continuar millorant durant l’any que ara comença i seguir treballant amb més il·lusió i energia amb què ho hem fet fins ara!

Des d’aquí podeu descarregar-vos el document complet.