La FECEC compareix al Parlament pel Projecte de Llei del Voluntariat

Anna Varderi, membre de la Junta Directiva de la FECEC i membre del consell de voluntariat i associacionisme de Catalunya va comparèixer ahir al Parlament a petició de la de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb relació a la tramitació del Projecte de Llei del Voluntariat.

La fecec compareix al parlament pel projecte de llei del voluntariat

Des del passat 13 de gener, el projecte de llei de voluntariat de Catalunya està en tràmit al Parlament. Des de llavors la Mesa del Parlament va obrir el període de presentació d’esmenes a la totalitat. Durant aquest període, els grups parlamentaris i els membres del Parlament podien presentar esmenes a la totalitat. Aquest tràmit ja es va fer efectiu i el projecte de llei va continuar la seva tramitació.

Els propers passos van consistir en portar a terme un debat de totalitat en el Ple del Parlament sobre la valoració general del text i en aquests moments els grups parlamentaris poden proposar la compareixença d’organitzacions i de grups socials interessats en la regulació del voluntariat, entre els quals hi ha la FECEC.

Cal recordar que els principals punts d’aquesta nova llei són: definició de voluntariat, protecció del model català de voluntariat, reconeixement legal a la figura del voluntariat i la participació en les decisions, obligació de tenir un pla de formació i un d’acollida de voluntariat, carta de compromís del voluntari i garantia de qualitat del voluntari, de l’entitat i de l’usuari final.

Un dels aspectes que més pot afectar a les entitats membres aquesta nova llei, a banda de les noves obligacions com ara el pla de formació o d’acollida que moltes entitats ja tenen, és la pròpia definició de voluntariat i voluntari/a. El nou reglament exclou de la seva legislació els voluntaris dependents de les administracions públiques.

En resum, la nova llei vol i fomentar, promoure, reconèixer i protegir el voluntariat com a agent de transformació social en el marc del model català de voluntariat, garantir una qualitat del voluntariat i posar límits a la definició de voluntariat.