La FECEC celebra avui la sessió trimestral de supervisió de coordinadors

Amb la idea de millorar la gestió del voluntariat, els coordinadors de voluntaris de les associacions adherides a la Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer (FECEC) celebren avui la sessió de supervisió de coordinadors que cada trimestre organitza la FECEC.

sessió trimestral de supervisió de coordinadors

En aquest espai, els coordinadors poden intercanviar experiències i veure els reptes conjunts de futur per millorar la gestió diària dels seus equips de voluntariat. La sessió de supervisió de coordinadors, és doncs, un espai de trobada per a responsables dels grups de voluntaris de les entitats federades que amb el suport d’un professional extern supervisen i avaluen les actuacions en la gestió diària dels equips de voluntariat de l’àmbit oncològic.

En aquestes sessions, que tenen una durada de dues hores, els coordinadors reben pautes formatives  i poden intercanviar experiències. Aquests encontres trimestrals son un ajut important en la tasca de coordinació i suport a les més de les 4.500 persones que col·laboren com a voluntaris entre totes les entitats que formen part de la FECEC fent tasques d’acompanyament, suport i atenció a persones i familiars amb càncer.

Aquestes sessions formen part del Programa de Foment de Voluntariat que ofereix la FECEC per a les seves entitats.