La European Cancer Organisation presenta el Manifest Europeu contra el Càncer per 2024

L’Organització Europea contra el Càncer (ECO) va presentar dilluns a Madrid el Manifest Europeu contra el Càncer per 2024, document on s’incideix a millorar el diagnòstic precoç a Espanya i la crisi de la manca de personal d’atenció oncològica, entre d’altres qüestions.

El càncer és la segona causa de mortalitat a Espanya. S’estima que el país arribarà als 286.664 casos de càncer en 2024, incrementant la xifra de l’any anterior. Gairebé la meitat d’aquests casos tindran risc de no ser superats. Encara que Espanya està aconseguint avanços significatius per a augmentar la supervivència de la malaltia, se situa per sobre de la mitjana de la Unió Europea tant en incidència com en mortalitat.

De mitjana, a Espanya està per sobre de la mitjana de la UE en consum de tabac i alcohol. Les taxes d’obesitat entre nens -un important factor de risc de càncer- també es troben per sobre de la mitjana europea. La taxa de cobertura de detecció de càncer colorectal és del 30%, enfront d’una mitjana comunitària del 36%, i molt per sota de la meta europea del 90%. El personal oncològic pateix escassetat i esgotament, i en el cas del personal d’infermeria, Espanya té 634 infermers per 100.000 habitants. Es tracta d’una quantitat menor que països de la Unió Europea com Romania, i també per sota de la mitjana europea de 879. A més, Espanya té manca d’un registre nacional de càncer, la qual cosa dificulta especialment el seguiment tant dels avanços com dels reptes.

Descarrega l’informe

Per tots aquests motius, el 6 de maig, l’Organització Europea contra el Càncer (ECO) va llançar a Madrid “Hora de acelerar: Juntos contra el cáncer”. Aquest esdeveniment, organitzat en col·laboració amb la Fundació ECO, va abordar els principals problemes del càncer a Espanya i en tota Europa, incidint en com Espanya pot alinear-se millor amb l’ambiciós Pla Europeu contra el Càncer.

Els principals objectius d’aquesta trobada van ser:

  • Ampliar la conscienciació pública sobre el Pla Europeu per contra el Càncer i el paper de la UE en el suport a les estratègies nacionals contra el càncer;
  • Destacar els avanços del pla espanyol de detecció del càncer;
  • Debatre els reptes de la recerca, l’accés al tractament, el diagnòstic precoç i la prevenció;
  • Explorar els pròxims passos de la política oncològica de la UE abans de les eleccions al Parlament Europeu del pròxim juny.

Durant l’acte, ECO va presentar recomanacions específiques del seu Manifest Europeu contra el Càncer per a 2024 que Espanya podria posar en pràctica. Aquestes propostes polítiques reflecteixen les experiències i perspectives de la UE recollides en els últims cinc anys.

En aquest context, el diagnòstic precoç del càncer i la falta de personal d’atenció oncològica van ser dues àrees d’atenció específica.

Font: European Cancer Organisation