La ECL publica un document de consens sobre com ha de ser la recerca en càncer a Europa

Coincidint amb el Dia Mundial de la Recerca contra el Càncer, el 24 de setembre, la ‘European Cancer Leagues’ (ECL) acaba de publicar un document de consens sobre la ‘Cancer Mision’ en el marc del programa de recerca ‘Horizon Europe’.

1. destacat ecl

Aquest document és una preparació del pla estratègic sobre com ha de ser la recerca a Europa. ‘Cancer Mision’ es compromet amb els principis següents:

Missió basada en les necessitats: les inversions en R + I han de ser impulsades per la salut pública i les necessitats dels pacients, que es defineixen a través d’un procés transparent que inclou pacients i organitzacions de la societat civil.

Transversal: El finançament hauria de destinar-se a diversos projectes multidisciplinaris que abasten totes les etapes de la recerca: des de la investigació bàsica i clínica fins a la recerca epidemiològica, translacional i d’implementació.

Eficient i eficaç: Les inversions s’han de realitzar de manera estratègica i centrar-se en resultats assolibles en el termini previst. Els projectes de col·laboració proposats han de ser innovadors, de codi obert i evitar la duplicació.

Equitable: el finançament assignat s’hauria de distribuir de manera justa i imparcial en benefici de tots els europeus al llarg del temps. Cal prioritzar les àrees de càncer no subvencionades i les poblacions desfavorides, marginades i vulnerables.

Accessible, disponible i assequible: l’R + I ha de tenir com a resultat tecnologies sanitàries disponibles a l’hora oportuna per a aquells que ho necessitin i a un preu que puguin permetre’s les persones, els sistemes de salut i els proveïdors de salut.

Horizon Europe és un programa orientat a l’avaluació provisional del pla estratègic 2020. Al pròxim programa marcs’inclouran diverses missions  i aquestes tractaran específicament reptes globals sobre la presa de decisions polítiques en aquest àmbit. Per això el programa estableix objectius concrets i específics i treballar per assolir-los en un temps determinat

La idea és facilitar que els ciutadans entenguin el valor de les inversions en recerca i innovació maximitzar l’impacte de les inversions establint objectius més clars.

La declaració de la ECL està disponible aquí (en català).