La ECL fa una crida a la UE per garantir la prevenció i la cura del càncer en temps de la COVID-19

La crida recull 10 recomanacions de les entitats europees contra el càncer sobre què han de fer els governs nacionals i la Comissió Europea per superar els obstacles causats per la pandèmia.

Covid ecl

Segons la ECL encara hi ha diversos reptes clau a superar, tals com retards en el diagnòstic de càncer, interrupcions i retards en diferents intervencions que han compromès la seguretat dels pacients i l’eficàcia del tractament o falta de comunicació entre pacients i professionals sanitaris, inclosos els treballadors assistencials.

La ECL assenyala, també, que durant l’etapa de confinament provocat per la pandèmia, els pacients que necessitaven consultes i serveis de suport i atenció pal·liativa es van trobar aïllats tant dels professionals sanitaris com dels seus cuidadors. A més, els cuidadors no van poder visitar pacients ni acompanyar-los a l’hospital. La interrupció d’aquests serveis (inclosa la rehabilitació i el suport psicosocial) va causar un major perjudici per a la seva condició física i recuperació mental i física.

Es per tot així, que la ECL emplaça a les institucions governamentals europees a que tinguin en compte aquestes 10 recomanacions:

 

  1. Proporcionar subministraments gratuïts d’equipament de protecció personal (PPE) a tots els professionals sanitaris que cuiden els pacients.
  2. Posar a prova periòdicament els professionals sanitaris, els treballadors essencials i les poblacions vulnerables (inclosos els pacients amb càncer i els cuidadors) i fer polítiques de suport per a un retorn segur al treball i entorns educatius.
  3. Desenvolupar, validar i regular sistemes de salut electrònica que permetin controlar els símptomes i donar suport al tractament i la cura a casa.
  4. Enfortir la comunicació entre professionals de la salut, pacients i autoritats públiques sobre eficiència, eficàcia i seguretat de la intervenció sanitària.
  5. Garantir l’accés continuat a consultes mèdiques i serveis psicosocials (inclosa la rehabilitació) tant a les instal·lacions sanitàries com en línia (consultes electròniques) i construir confiança en entorns lliures de la COVID-19 en hospitals i centres d’atenció.
  6. Desenvolupar plans europeus de prevenció i gestió per afrontar l’escassetat de medicaments
  7. Avaluar l’impacte de la pandèmia COVID-19 en la disminució potencial dels diagnòstics de càncer i l’augment de les etapes del càncer en diagnòstics i taxes de mortalitat, la qualitat de vida dels pacients, les condicions socioeconòmiques dels pacients i de les famílies, la capacitat dels sistemes de salut i la inversió en recerca de càncer.
  8. Proporcionar un suport equitatiu als països d’Europa donant prioritat a aquells països amb recursos.
  9. Donar suport a la investigació per controlar els impactes a llarg termini sobre pacients i cuidadors amb càncer.
  10. Garantir un accés equitatiu a les vacunes contra el COVID-19 assequibles a Europa, la majoria de les inversions en R + D de vacunes provenen de fons públics.

 

L’ECL fa una crida a tots els responsables polítics per mantenir-se en alerta i perquè tinguin en compte aquestes recomanacions. Per a la ECL, els governs haurien de preparar els serveis sanitaris en cas de possibles futures emergències.