La Diputació atorga un ajut de 4.000 euros a l’Associació Fènix

La Diputació de Lleida ha atorgat una subvenció de 4.000 euros a l’Associació Fènix que servirà per atendre les despeses del servei de psicooncologia i de fisioteràpia per a pacients oncològics.

AssociacioFENIX

El pressupost de què disposa Fènix aquest 2017  és de 5.950 euros, fruit del conveni signat amb la Fundació Althaia de Manresa pel servei de psicooncologia i amb Espaigua de Solsona per la fisioteràpia. Aquests serveis s’ofereixen des del 2011 i la Diputació els subvenciona des del 2013. L’import d’aquestes subvencions s’ha anat incrementant atesa la demana actual dels serveis.

La carta de serveis que Fènix ofereix és més àmplia. Inclou: les “trobades per compartir”, un grup d’ajuda mútua, l’allotjament proper a l’hospital de referència, la gimnàstica terapèutica, el tractament de limfedema i, la darrera incorporació, l’estètica oncològica.

Gràcies a l’aportació de la Diputació de Lleida, l’associació Fènix pot consolidar la demanda creixent dels serveis de psicooncologia i fisioteràpia, que s’ha incrementat en els darrers anys.