La detecció precoç i millors tractaments augmenten la supervivència a un càncer de mama a Catalunya

La supervivència a un càncer de mama augmenta any rere any a Catalunya. I també la millora de la qualitat de vida de les dones que l’han patit. I ho fa, entre d’altres motius, per les millores en l’atenció i en els tractaments i per la consolidació dels programes de detecció precoç. Aquesta és una de les conclusions que deixa la commemoració, com cada 19 d’octubre, del Dia Mundial contra aquest tumor, el més habitual en les dones.

Teixit-mama-tumoral-proteina-LIPG_1553254804_28223758_651x366

Les dades indiquen que la supervivència als 5 anys de les pacients diagnosticades de càncer de mama ha crescut durant el període 1995-2014, passant d’un 76% al 1995-1999 a un 84% al 2010-2014. Per estadis de la malaltia, l’evolució de la supervivència des de 1995 fins l’any 2014 mostra que la supervivència als 5 anys en estadi I ha incrementat des d’un 93% a un 98%; en estadi II, del 83% al 89%; i en estadi III del 65% a un 70%. Només en l’estadi IV (el més avançat) l’increment de la supervivència als 5 anys és molt menor, ja que només creix del 17% al 18%.

Pel que fa a la incidència, aquest càncer és el més freqüent en dones arreu del món. Segons estimacions de la Organització Mundial de la Salut (OMS), l’any passat es van diagnosticar 2.088.849 dones amb càncer de mama (l’11.5% de tots els càncers) i van morir 626.679 per aquest tumor. A Catalunya, es van diagnosticar 4.557 nous casos; d’aquests, gairebé el 40% van ser en dones majors de 65 anys i un 21.6% en majors de 74 anys. S’estima que l’any 2025 es diagnosticaran uns 4.877, dels quals el 23.7% seran dones majors de 74 anys. Aquest lleuger augment dels casos en dones de més edat pot explicar-se, majoritàriament, per l’augment de la població en aquestes edats.

Malgrat que l’any passat van morir 1.015 dones per càncer de mama a Catalunya, la mortalitat per aquest tumor disminueix un 2,6% anual com a conseqüència de dos factors: millores en els tractaments i atenció sanitària, i la participació en el programa de detecció precoç d’aquest tumor. En aquest sentit, l’any 2018 es van convidar al programa 429.207 dones: hi van participar un 65,4% de les dones invitades i es van detectar més de 1.255 tumors, bona part dels quals (75%) en fases inicials.

Detecció precoç i prevenció

La detecció precoç permet detectar el càncer de mama en una etapa molt inicial, quan encara no produeix molèsties i la possibilitat de curació és més alta. Per això, el Departament de Salut, d’acord amb les recomanacions de diversos organismes internacionals, convida les dones d’entre 50 a 69 anys a fer-se una mamografia cada 2 anys.

La prevenció és un altre element bàsic per reduir l’impacte de la malaltia. Malgrat que no se’n coneixen les causes exactes, el Codi Europeu contra el càncer recull un seguit de recomanacions per disminuir el risc de tenir un càncer de mama: mantenir un pes saludable i evitar la obesitat -especialment després de la menopausa-, fer activitat física regularment, reduir el consum d’alcohol i practicar la lactància materna.