La braquiteràpia de mama aconsegueix escurçar el tractament de 7 a 1 setmana

Dos estudis realitzats a nivell europeu publicats al Lancet i al Lancet Oncology, i en els que ha participat l’ICO, mostra que no hi ha diferencies als cinc anys de tractament entre la braquiteràpia i la radioteràpia tradicional. Això fa pensar que aquest podria ser el tractament estàndard per aquest tipus de tumor, en un determinat grup de pacients amb càncer de mama.

Braqui_1.jpg_1239822799

Els pacients amb càncer de mama de bon pronòstic que se sotmeten a tractament de braquiteràpia no només aconsegueixen escurçar el tractament de 7 a 1 setmana sinó que a més tenen menys toxicitat cutània i milloren la seva qualitat de vida. Aquesta és una de les conclusions que s’ha arribar després de realitzar un estudi a nivell europeu en el que hi ha participat 1.184 pacients de 7 països diferents i 16 centres hospitalaris, entre ells l’ICO.
Els resultats d’aquest treball s’ha presentat aquest matí a l’AULA DURAN de l’Institut Català d’Oncologia a l’Hospitalet de Llobregat i ha comptat amb la participació de:
-Ferran Guedea, cap del Servei d’Oncologia Radioteràpica de l’ICO L’Hospitalet.
-Cristina Gutiérrez, coordinadora de la Unitat de Braquiteràpia del Servei d’Oncologia Radioteràpica de l’ICO L’Hospitalet.

Un estudi a nivell europeu
L’estudi, que ha estat publicat a la revista científica Lancet Oncology, s’ha realitzat a un total de 1.184 pacients de 7 països europeus i de 16 centres hospitalaris, entre ells l’ICO i l’Institut Valencià d’Oncologia (IVO), des de l’any 2004 al 2009. Totes les pacients de l’estudi tenien càncer de mama i se’ls havia realitzat cirurgia conservadora.
Del total de pacients, 551 van ser tractades diàriament amb el sistema de radioteràpia externa tradicional durant 7 setmanes i 633 ho van fer amb braquiteràpia . A curt termini les pacients que van ser tractades amb braquiteràpia van estar exposades menys temps a les radicacions, van tenir menys toxicitat cutània i van guanyar en qualitat de vida.
A més, al cap de 5 anys s’ha pogut observar que no hi ha diferencies significatives en el nombre de recaigudes utilitzant un tractament o un altre.
Això fa pensar que aquest podria ser el tractament estàndard per aquest tipus de tumor com alternativa a la radioteràpia externa en les pacients que compleixin certs requisits.

Càncer de mama, un tumor freqüent
Segons les dades del Pla Director d’Oncologia, el càncer de mama és el més freqüent en les dones a Catalunya. S’estimen uns 4.200 casos l’any, la qual cosa suposa quasi el 30% de tots els tumors en dones. També n’és la primera causa de mort per càncer, amb unes 1.000 defuncions l’any, el 17% de morts per càncer en dones (dades 2010).
Malgrat l’elevada incidència, és un tumor de lenta evolució en la majoria de casos, amb una supervivència del 84% als cinc anys, també segons les dades del Pla Director d’Oncologia.

Què és la braquiteràpia?
El tractament amb braquiteràpia consisteix en la col·locació d’una font radioactiva –en aquest cas una font d’iridi-192– dintre o en la proximitat del tumor; la radiació que emeten destrueix les cèl·lules malignes. Aquesta intervenció quirúrgica es fa una sola vegada durant el tractament.
Per a realitzar aquest tipus de tractament cal comptar amb oncòlegs especialitzats i amb la tecnologia per a poder-ho fer. En aquest cas, l’Institut Català d’Oncologia és un centre de referència a Catalunya ja que disposa del personal i d’una Unitat de Braquiteràpia per a poder realitzar aquest tipus de tècnica.
Durant l’any 2016 a l’ICO es van realitzar 1.100 tractaments de braquiteràpia i un 30% van ser pacients amb càncer de mama.