La biòpsia líquida, nova eina per tumors cerebrals

Un estudi realitzat per l’equip del Laboratori de Neuro-oncologia i Oncologia Toràcica de la Fundació d’Investigació HM Hospitals (FiHM), dirigit per Ángel Ayuso, avança dades sobre biomarcadors en biòpsies líquides en tumors cerebrals.

Ángel Ayuso, del Laboratori de Neuro-oncologia i Oncologia Toràcica de la Fundació d'Investigació HM Hospitals (FiHM). (HM Hospitals)
Ángel Ayuso, del Laboratori de Neuro-oncologia i Oncologia Toràcica de la Fundació d’Investigació HM Hospitals (FiHM). (HM Hospitals)

En la investigació, publicada a Oncotarget, també han col·laborat equips de Neurocirurgia de l’Hospital Gregorio Marañón, de Madrid, i de l’Hospital La Fe, a València. “La recerca de biomarcadors en biòpsies líquides és una tècnica que permet accedir a la informació molecular del tumor quan no es poden utilitzar mostres de teixit sòlid. Dins dels diferents fluids, la sang perifèrica és un dels més accessibles en pacients amb tumors glials “, explica Ayuso.

Dins de la sang es troben tres compartiments on buscar la presència d’ADN o ARN procedent del tumor: en l’interior de cèl·lules tumorals circulants, lliures en el torrent sanguini oa l’interior de vesícules extracel·lulars produïdes en cèl·lules tumorals, de les quals hi ha tres tipus segons la seva formació i grandària relativa.

Ayuso assenyala que “nosaltres hem demostrat per primera vegada que tots els tipus de vesícules extracel·lulars secretades per cèl·lules tumorals del cervell, al marge de la seva grandària, poden travessar la barrera hematoencefàlica i arribar al torrent sanguini.

Un cop a la sang, en una col·lecció de biòpsies líquides procedents de 20 pacients amb gliomes de grau baix i grau alt, hem pogut identificar la presència del gen IDH1 mutat en percentatges molt semblants als esperats analitzant teixit sòlid del tumor. Un resultat molt esperançador per a poder utilitzar el contingut d’aquestes vesícules , contingudes en una mostra de sang, com a font de biomarcadors a temps real de l’estat del tumor “.

Actualment, per saber què està passant a nivell genètic dins d’un tumor, els metges han de realitzar biòpsies després de posar un tractament. Però aquests procediments, habituals per a molts tumors, són molt difícils de realitzar en tumors cerebrals. “En aquest sentit, pot ocórrer que hi hagi tractaments que perdin la seva eficàcia a causa de que apareix una nova mutació que fa que el tumor sigui resistent a la teràpia administrada.

Així, en pacients amb tumors cerebrals, fins al moment no teníem més opcions d’esperar al fet que el tumor creixés i especular amb el tipus d’alteracions que podrien aparèixer quan administrábamos un tractament. Actualment, estem davant d’un dels primers treballs que demostra que es pot detectar la presència de mutacions rellevants per al maneig clínic dels gliomes, a temps real, a partir d’una simple mostra de sang “.

Disposar d’aquesta tecnologia a la clínica ajudarà a avaluar la resposta al tractament així com la sensibilitat a fàrmacs disponibles al mercat en diferents moments al llarg del curs de la malaltia. A més, s’espera que pugui arribar a la clínica a curt termini.