La biòpsia líquida de llet materna podria ser útil en el futur per al diagnòstic precoç del càncer de mama

junts-contra-el-cancer-llet-materna-diagnostic-precoc

Un equip d’investigadores i investigadors del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), que forma part del Campus Vall d’Hebron, han comprovat que la llet materna de les pacients amb càncer de mama diagnosticades durant l’embaràs o el postpart conté ADN tumoral circulant que podria servir per diagnosticar el tumor en etapes primerenques en el futur.

Un equip del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) liderat per la Dra. Cristina Saura, cap de la Unitat de Mama de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i del Grup de Càncer de Mama del VHIO, i per la Dra. Ana Vivancos, cap del laboratori de Genòmica del Càncer  del VHIO, han demostrat per primera vegada que la llet materna de les pacients amb càncer de mama conté ADN del tumor, conegut com a ADN tumoral circulant (ADNct). Aquest ADNct és susceptible de ser detectat a través de la biòpsia líquida a la llet materna i podria convertir-se en una nova eina per diagnosticar de forma precoç el càncer de mama en el període del postpart. Els resultats d’aquesta investigació s’acaben de publicar a la revista Cancer Discovery.

La Unitat de Mama de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron compta amb una unitat multidisciplinària específica per tractar dones que es diagnostiquen de càncer de mama durant l’embaràs o durant el postpart. “Durant tots els anys que porta funcionant aquesta unitat” explica la Dra. Saura “hem observat que les pacients amb càncer de mama que es diagnostiquen durant l’embaràs o, especialment, durant el postpart tenen pitjor pronòstic pel seu diagnòstic en estadis més avançats de la malaltia”. És per això que es necessiten nous mètodes de detecció precoç eficaços per detectar aquests tumors.

“Els canvis fisiològics que tenen lloc a la mama durant l’embaràs i el postpart fan que els tumors siguin més difícils de detectar; també hem observat que biològicament els tumors al postpart són més agressius i les dones es queden embarassades en edats en què encara no es fa cribratge poblacional amb mamografia.

En el cas d’aquesta recerca, va ser la inquietud d’una pacient amb càncer de mama diagnosticada durant l’embaràs de la seva tercera filla. La preocupava haver transmès el tumor a través de la llet materna a la segona filla durant la lactància, que havia estat llarga i s’havia prolongat fins poc temps abans del diagnòstic del seu càncer de mama.

“La pacient” explica la Dra. Saura “ens va portar una mostra de llet materna que tenia guardada al  congelador. I aquí, gràcies a ella, és on comença el nostre projecte perquè, tot i que sabem que el càncer de mama no es transmet a través de la llet materna, vam decidir analitzar la mostra a la recerca de marcadors que ens poguessin ajudar en la investigació. I, efectivament, en analitzar la llet materna de la pacient trobem ADN amb la mateixa mutació que estava present al seu tumor. La llet materna havia estat congelada més d’un any abans del diagnòstic de càncer de la pacient”.

Gràfic biòpsia llet materna

Biòpsia líquida en càncer de mama

La biòpsia líquida a la sang s’utilitza avui dia en pacients amb càncer de mama metastàtic per a la detecció o seguiment d’algunes mutacions, però té poca sensibilitat encara com a eina per al diagnòstic precoç o en la predicció de recaigudes ja que es necessita una quantitat d’ADN tumoral circulant molt elevada a la sang per ser detectat.

Llegeix més en aquest enllaç.

Font: VHIO