La bioinformàtica revela deu combinacions de fàrmacs per càncer de mama

Una anàlisi en el qual s’aparellen els 64 agents terapèutics desenvolupats per tractar el càncer de mama -la meitat en ús i la meitat en fase clínica- ha permès a investigadors de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) identificar deu combinacions completament noves, mai provades i amb alt potencial per combatre el càncer de mama.

9_1

El treball, dirigit per l’investigador Icrea Patrick Aloy, s’ha basat en l’estudi de les xarxes de senyalització cel·lular, és a dir, tenint en compte els senyals cel·lulars que els fàrmacs alteren en tocar les molècules diana on van dirigides.

Set de les deu combinacions analitzades en les cèl·lules de càncer de mama in vitro han mostrat un bon grau de sinèrgia, i una d’elles ha estat validada en ratolins. Els resultats en models murins indiquen que la combinació de raloxifè i cabozantinib, dos fàrmacs usats avui pels oncòlegs, potència “dràsticament” l’efecte antitumoral de tots dos per separat, com escriuen els autors a Cancer Research, en l’edició digital han publicat els resultats .

Patrick Aloy, cap del laboratori de Bioinformàtica estructural i Biologia de xarxes a l’IRB Barcelona, resumeix: “Trobem moltes més combinacions sinèrgiques in silico que les sorgides d’assajos combinatoris fets fins ara en laboratori amb tècniques d’alt rendiment, i donem detall experimental de les mateixes.

Això vol dir que les anàlisis computacionals previs es tradueixen en millors resultats i que són més fiables “. Els investigadors indiquen que per al 70 per cent de les combinacions provades, l’efecte conjunt dels dos fàrmacs és “molt més gran” que l’efecte individual i, per tant, “per aconseguir els mateixos efectes terapèutics es podrien reduir molt les dosis” .

En el cas concret de la combinació de raloxifè i cabozantinib, els científics veuen que el tumor en ratolins es redueix en un 60 per cent, mentre que l’efecte individual dels fàrmacs només aconsegueix aturar el creixement del tumor.

A més, poden usar-se tres vegades menys dosi d’un fàrmac i 25 vegades menys de l’altre que les quantitats que es prescriuen actualment. “Si amb menys dosi aconsegueixes més o -encara que sigui- el mateix efecte quimioterapèutic, és un gran avantatge per als pacients de cara a mitigar els efectes secundaris”, diu Aloy. “A més, i en principi, s’evitaria o s’ajornaria l’aparició de resistències”, preveu.

Un dels problemes principals en el tractament del càncer és l’aparició de resistències: la cèl·lula cancerosa, amb l’aparició de mutacions aleatòries, aprèn a sortejar l’acció del fàrmac. En un 15 per cent dels casos, s’aconsegueix perquè es posen en funcionament senyals moleculars alternatives que permeten a les cèl·lules tumorals reactivar la divisió cel·lular o evitar la mort cel·lular programada. La teràpia combinada de dos o més fàrmacs es presenta com una via prometedora per combatre aquest tipus de resistència.

“Les nostres anàlisis ens han permès predir les vies de senyalització que queden inhibides amb l’acció conjunta de dos fàrmacs”, indica Samira Jaeger, investigadora postdoctoral i primera autora del treball. Els científics van validar a nivell molecular que, efectivament, es neutralitzen les molècules que predeia el model in silico. “

Ara, amb el model computacional de xarxes validat, aquests científics tenen obertes tres línies d’investigació: en primer lloc i per avançar cap a la clínica, provaran la combinació de raloxifè i cabozantinib en tumors de pacients implantats en ratolins. Per a això, com en el treball ja realitzat, compten amb la col·laboració de l’investigador Icrea del Programa d’Oncologia, Angel R. Nebreda, també de l’IRB Barcelona.

En segon lloc, i amb el mateix objectiu de trobar tractaments més potents per al càncer de mama, el laboratori es centrarà en aparellar un antitumoral i fàrmacs prescrits per altres alteracions, com antidiabètics o antihipertensius.

Finalment, el laboratori d’Aloy està posant a punt la metodologia experimental que ha de comprovar que les teràpies combinatòries són eficients per combatre la resistència a llarg termini.