Kālida Sant Pau continua oferint suport i desplega noves iniciatives en línia

Malgrat la situació de pandèmia, l’equip assistencial del centre Kalida ha continuat treballant des de casa, contactant de manera proactiva amb totes les persones que en un moment o un altre han visitat el centre Kālida Sant Pau i s’ha prestat el mateix suport online que habitualment es brindava de manera presencial.

arterapia kalida

Durant aquestes setmanes Kālida ha estat en contacte amb més de 675 persones, 60% pacients i 40% familiars o cuidadors. Ha pogut oferir 95 sessions de teràpia emocional individual, conduïdes per psicooncòlogues titulades, i d’acompanyament social, facilitades per la treballadora social.

També ha organitzat diferents sessions grupals de relaxació (4), teràpia grupal (2) i nutrició (1) mitjançant videotrucades a les quals han participat prop de 100 persones.

A més de les activitats individuals i grupals ja en marxa, Kālida ha desplegat noves iniciatives grupals en línia, tant per a pacients com cuidadors; sessions i cursos d’art-teràpia, de ioga oncològic, tallers de gestió de l’ansietat i de l’estrès així com una clínica social per a assessorar sobre qüestions relacionades amb reorganització familiar, la laboral o aspectes financeres i socioeconòmiques. Totes aquestes activitats es desplegaran progressivament mentre l’activitat presencial no sigui possible reiniciar-la.