Ja tenim a disposició la Memòria d’Activitats de la FECEC de 2019

La Junta i l’Assemblea General de la FECEC, reunida el mes de maig, va aprovar, entre d’altres punts els comptes de l’any 2019 i  la Memòria d’Activitats de la Federació.

1. memoria 2019

Pel que fa als serveis de les entitats federades, el més destacat de 2019 ha estat el següent: 

SERVEIS A LES ENTITATS

Durant l’any 2019, la FECEC ha assistit a 67 reunions en representació de les entitats federades en més de 27 òrgans i/o entitats. La FECEC ha atès i derivat 218 peticions externes cap a les entitats federades. La FECEC ha enviat 37 butlletins, 30 reculls de premsa setmanal.També ha participat en 7 jornades de divulgació i sensibilització i ha organitzat 8 reunions dels 2 grups de treball. Amb els serveis a les entitats, la FECEC està potenciant sobretot els ODS 3 i 5.

FONT DE CONEIXEMENT

També ha editat l’informe La FECEC en Xifres 2018, on es detallen els diferents serveis i actuacions que s’han realitzat

durant l’any en el conjunt de les entitats per atendre el total de 16.000 pacients i famílies.

Amb els serveis directes oferts a pacients i familiars, es treballa l’ODS 3.

PROGRAMA DE PREVENCIÓ I DIVULGACIÓ

La FECEC ha organitzat 67 actes amb 61.000 participants i un impacte a més de 111.000 persones.

PROGRAMA DE FOMENT DEL VOLUNTARIAT EN L’ÀMBIT ONCOLÒGIC

La FECEC ha organitzat 3 cursos de formació i una càpsula de formació amb 81 voluntaris formats, a més de la jornada

XV Trobada de Voluntariat en l’àmbit oncològic amb 186 participants i s’han organitzat 4 sessions del Grup de Treball i una sessió de formació. Es treballa l’ODS 3 i 5.

PROGRAMA DESPRÉS DEL CÀNCER

Organització de la jornada “Celebra la vida després del càncer” amb més de 500 participants, i un impacte en mitjans de comunicació a 300.000 persones. Reprèn, servei d’orientació laboral després del càncer: iniciat l’abril 2017. Ha atès 56

peticions. Consolidació de l’espai digital www.despresdelcancer.cat amb 69.842 visites i 88.000 pàgines vistes.

 

  • Presentació de la recerca Factors que faciliten i dificulten la reincorporació a la feina.
  • Signatura conveni amb la Mutua Asepeyo per promoure la gestió del càncer en l’àmbit laboral entre les empreses mutualistes.
  • Consolidació de la prova pilot al Vallès Oriental “Què fer quan apareix el càncer a la feina” amb 12 aliances en el territori, 5 empreses OncoCompromeses, 1 formació a empresaris de la comarca i 9 intervencions.
  • Assistència a 4 jornades per donar a conèixer el Després del Càncer.

 

Es treballa l’ODS 3, 5 i sobretot el 8 i 10.

 

En aquest enllaç podeu descarregar-vos la memòria completa.