Investigadors ICO-IDIBELL proven amb èxit una nova teràpia combinada en sarcomes

Els resultats de l’assaig clínic, publicats a Targeted Oncology, suposen un èxit en l’estratègia de recerca translacional liderada pel Dr. Òscar Martínez-Tirado, cap del grup, a la part bàsica, i el Dr. Xavier Garcia del Muro a la part clínica.

180111-Estudi_delmuro_mteztirado.jpg_1039730947

El tractament posat a prova combina dues estratègies terapèutiques: la gemcitabina, una quimioteràpia convencional ja emprada habitualment en el tractament de sarcomes, i sirolimus, un fàrmac immunosupressor dirigit de nova generació. “La gemcitabina és un tractament amb un bon grau de tolerància, fet que el converteix en un molt bon candidat per a teràpies combinades”, explica el doctor Xavier Garcia del Muro, autor principal de l’estudi.

En l’estudi, realitzat a vuit hospitals espanyols i coordinat per ICO-IDIBELL, van participar 28 pacients. Després de rebre el tractament, la taxa de pacients lliures de progressió als 3 mesos – un paràmetre habitualment emprat en aquest tipus d’estudis – era del 44%, fet que confirma l’efectivitat d’aquesta nova teràpia combinada. “Considerem que els resultats són positius i que per tant el tractament mereix seguir essent avaluat en estudis posteriors”, afegeix Garcia del Muro.

“També val la pena destacar el marcat caràcter translacional de l’estudi; hem partit del laboratori per arribar a la clínica”, comenta l’investigador. Inicialment, el grup de recerca en sarcomes del Dr. Martínez-Tirado va estudiar l’efectivitat del tractament en línies cel·lulars i model animal de ratolí, obtenint resultats molt prometedors. El posterior assaig clínic de fase I va permetre determinar els paràmetres de dosificació i seguretat del tractament combinat, que s’han emprat en el nou assaig per tal de valorar l’efectivitat del tractament en humans.

Els investigadors del programa Oncobell seguiran treballant en nous assajos clínics per continuar explorant aquesta nova línia terapèutica amb la finalitat de fer-la arribar a la pràctica clínica tan aviat com sigui possible.