Investigadors ICO – IDIBELL descobreixen noves bases per desenvolupar teràpies contra el càncer colorectal

Investigadors de l’Institut Català d’Oncologia (programa ProCURE) i de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), liderats pel Dr. David G. Molleví i amb la Dra. Natalia Guillén Díaz-Maroto com a primera autora, publiquen a Clinical Cancer Research les bases per a noves teràpies contra el càncer colorectal. L’estudi està integrat dins el programa de recerca Oncobell, el programa de l’ICO-IDIBELL destinat a la investigació de teràpies experimentals i mecanismes moleculars en càncer.

càncer còlon

“Hem descobert que si inactivem dues proteïnes, anomenades TAK1 i TGFBR1, que participen en la senyalització cel•lular del teixit normal associat als tumors, les cèl·lules tumorals són més sensibles a la quimioteràpia i es redueix la capacitat de metàstasi dels tumors”, comenta Molleví.

En un tumor desenvolupat trobem diferents tipus de cèl·lules. Per una banda, les pròpiament canceroses, i per l’altra, hi ha cèl·lules normals, anomenades genèricament estroma. Entre elles, les més nombroses són els fibroblasts, que proporcionen sosteniment a mode de bastida. Aquests fibroblasts a través d’aquestes dues proteïnes (TAK1 i TGFBR1) proporcionen molècules i factors que nodreixen a les cèl·lules tumorals i faciliten que aquestes siguin invisibles als tractaments de quimioteràpia.

Una de les moltes línies d’estudi que existeixen per combatre el càncer és influir en la interacció entre l’estroma i el tumor, per fer que aquest sigui més vulnerable ja que s’interfereix en el seu desenvolupament. D’aquesta manera, els tumors es poden tractar amb quimioteràpia amb menys possibilitat de que tornin a aparèixer.
“Aquest nou descobriment aporta raons per crear noves teràpies contra càncers colorectals especialment en el subgrup de tumors més abundant en fibroblasts” afegeix Molleví.

S’espera que les bases descobertes en aquest estudi permetin desenvolupar noves teràpies en el futur.