Investigadors del VHIR constaten el potencial terapèutic de la inhibició de l’autofàgia en certs tumors

Un article en la revista Biological Reviews sobre la interacció entre autofàgia i tumorigènesi realitzat pel Grup de Recerca Biomèdica amb Cèl·lules Mare de Càncer que dirigeix la Dra. Matilde Lleonart, la possibilitat de plantejar el mecanisme d’inhibició autofàgica com a part tractament per alguns tipus de càncer especialment agressius i/o amb alta capacitat metastàsica.

autofagia_884x504

L’objectiu d’aquesta revisió era explicar “el paper contradictori de l’autofàgia com un mecanisme que tant pot promoure com inhibir la tumorigènesi (procès de formació del tumor) utilitzant diferents models”, explica la Dra. Lleonart. També es va plantejar la discussió sobre la inducció o inhibició de l’autofàgia com a mecanisme pel tractament del càncer.

En aquest sentit, van plantejar com a objectiu futur poder predir quins tumors es beneficiarien d’un enfocament terapèutic basat en la inhibició de l’autofàgia, preferiblement en combinació amb radioteràpia estàndard o quimioteràpia. Igualment, van proposar el potencial de la inhibició de l’autofàgia com a mecanisme pel tractament de certs tipus de càncer de naturalesa agressiva i metastàsica com els TNBC (càncers de mama triple negatiu i tumors de laringe molt agressius).

Per aconseguir això, es necessiten mètodes estandarditzats per validar la presència d’autofàgia en biòpsies humanes; estudis que permetin la detecció de nous biomarcadors autofàgics en biòpsies humanes per revelar subtipus de càncer en què la inhibició autofàgica seria eficaç; major definició de la influència del microambient tumoral de tot el tumor (incloent-hi les contribucions d’altres tipus de cèl·lules de l’estroma i macròfags associats a tumors); estudis de detecció de fàrmacs per aclarir els antagonistes de l’autofàgia; i determinació dels mecanismes responsables de l’adquisició de la resistència individual als inhibidors de l’autofàgia.

Quatre models d’estudi

Els investigadors va utilitzar quatre models per a la revisió, depenent de les característiques de cada tumor. El primer model planteja si l’estroma del tumor pot ser clau per”alimentar” a les cèl·lules canceroses per autofàgia; el segon, va analitzar la inflamació com a clau del destí del tumor; el tercer model permetia revisar si les diferències genètiques poden explicar respostes cel·lulars variables enfront dels inhibidors / estimuladors de l’autofàgia; i, per últim, en el quart model s’estudiava l’heterogeneïtat del tumor com a factor determinant de la resposta autofàgica.

El paper de l’autofàgia en el cáncer

L’autofàgia és un mecanisme cel·lular de reciclatge que permet eliminar o netejar les cèl·lules defectuoses del nostre organisme perquè es mantingui estable. Es produeix de forma totalment natural en totes les cèl·lules del cos.

Es coneix que l’alteració de la maquinària autofàgica augmenta la inestabilitat genòmica, el dany a l’ADN, l’estrès oxidatiu i l’expansió de cèl·lules mare de càncer.

En concret, en el cas del càncer, el paper de l’autofàgia és dual, ja que per una banda permet la supervivència de les cèl·lules canceroses i, per l’altra, participa o incita la mort cel·lular. I encara va més enllà, ja que en les diferents cèl·lules que constitueixen un únic tumor, pot donar lloc a diferents resultats.

Per exemple, en regions tumorals hipòxiques (suposadament on les cèl·lules mare de càncer tenen el seu nínxol), l’autofàgia emergeix com un mecanisme protector i permet la supervivència de les cèl·lules canceroses.

Per contra, en les cèl·lules canceroses que envolten la massa tumoral (més diferenciades), la inducció d’autofàgia causa de tractaments de ràdio o quimioteràpia pot provocar la mort cel·lular i reduir significativament el tumor.