Incidència del càncer a Catalunya fins a l’any 2020

Segons l’Institut Català d’Oncologia, a l’any 2020 es diagnosticaran a Catalunya uns 26.000 casos de càncer en els homes; 8.000 en els de 35 a 64 anys i 17.500 en els de més de 65 anys.

 

incidència càncer catalunya

 

En els homes, l’augment del nombre de casos nous de càncer esperat (aproximadament uns 6.000 casos) respecte l’any 2007 és atribuïble fonamentalment als canvis demogràfics com l’envelliment de la població futura.

Només l’augment esperat en el futur del nombre de casos de càncer de còlon i recte, fetge, les síndromes mielodisplàsiques i les neoplàsies mieloproliferatives pot ser atribuïble de manera important a factors diferents als canvis demogràfics. Els tumors associats al tabaquisme, mostren tots una disminució del risc de desenvolupar aquests tumors.

A l’any 2020 es diagnosticaran a Catalunya uns 18.300 casos nous de càncer en les dones; 7.400 en les de 35 a 64 anys i 10.500 a les de més de 65. L’augment del nombre total de casos de càncer en les dones (aproximadament uns 4.600) respecte l’any 2007 és atribuïble fonamentalment als canvis demogràfics com l’envelliment de la població futura.

Els tumors associats al tabaquisme, en especial el de pulmó, mostren un augment del risc de desenvolupar aquests tumors, essent aquest factor més important que l’envelliment de la població.

Per alguns dels tumors més freqüentment diagnosticats a Catalunya existeixen programes de prevenció primària amb l’objectiu de disminuir l’aparició de nous casos de càncer. Així, els programes de salut per disminuir l’exposició de tabac en la població estan destinats a disminuir el nombre de casos de càncer associats al tabaquisme com els de pulmó, bufeta de l’orina i cavitat oral i faringe.

Per alguns dels tumors més freqüentment diagnosticats a Catalunya existeixen programes de prevenció secundària que tenen com a objectiu augmentar els casos de càncer diagnosticats precoçment i, per tant, disminuir la mortalitat. Els programes de cribratge del càncer de mama (mamografies) i el del càncer colorrectal (detecció de sang oculta en femtes) en són un exemple.