Il·luminant noves teràpies

Tot i no tenir gaire presència física ni una oratòria especialment captivadora, Jae-Wong Jeong, investigador del Korea Advanced Institute of Science and Technology, va impactar com ningú altre l’auditori que l’escoltava amb atenció. El científic asiàtic presentava els darrers avenços que ha aconseguit, juntament amb el seu equip, dissenyant microsistemes implantables al cos humà regulats per Bluetooth que permeten controlar de forma precisa l’alliberament localitzat d’un medicament. L’activació per administrar el fàrmac, però, recau sobre un altre sistema sense fils molt més innovador: la llum.

1. noves teràpies

La Universitat de Vic va ser l’escenari recentment d’un simposi de fotofarmacologia que va reunir més d’un centenar d’experts mundials per establir les bases per a l’aplicació futura en persones de fàrmacs regulats per la llum. La ceguera, el càncer, la diabetis o el dolor crònic són algunes de les patologies que es podrien tractar a través d’aquesta nova via que estan impulsant de manera conjunta metges, la indústria farmacèutica i especialistes en fotònica, química i biotecnologia.

Unes 130 persones procedents d’universitats i centres de recerca de 15 països van participar en el segon simposi internacional que tracta d’aquesta branca emergent de la ciència. La fotofarmacologia es fonamenta en l’administració de compostos fotosensibles com a fàrmacs, que s’activen i fan la seva funció només en combinació amb la llum.

Aquesta peculiaritat proporciona un alt grau de control de l’administració dels medicaments i teràpies, ja que permet decidir el punt concret del cos on s’aplicarà i també la durada de l’aplicació, i minimitzar els efectes secundaris. Aquesta tècnica ja és una realitat; per exemple, el grup de recerca de Jeong l’està provant amb èxit en assajos amb animals.

El professor de nanoestructures i bioenginyeria òptica confia que la seva creació tindrà aplicacions en el tractament del dolor crònic i permetrà ajustar la dosi exacta a les necessitats del pacient en cada moment. Precisament sobre el dolor crònic també en va parlar Cyril Goudet, que a l’Institut de Génomique Fonctionelle (IGF) treballa en el control del dolor a partir de la identificació i el tractament amb fotofarmacologia únicament dels receptors cerebrals que són rellevants per a la seva transmissió.

Un dels grans temes mèdics candents és, evidentment, la cura del càncer. I la fotofarmacologia també hi està contribuint. Ho van demostrar dues ponències diferents amb objectius finals similars. Edith C. Glazer, de la Universitat de Kentucky, va explicar que utilitza la llum per fer un alliberament controlat de fàrmacs que actuïn només a la zona concreta on es troba el tumor. Una proposta similar a la que està duent a terme Romain Quidant a l’Institut de Ciències Fotòniques. El professor d’investigació Icrea d’origen francès treballa amb èxit desenvolupant nanopartícules que s’escalfen de manera localitzada amb la llum i que, en oncologia, poden utilitzar aquesta escalfor per atacar i destruir les cèl·lules tumorals.