Identifiquen una via per evitar la resistència al principal tractament d’un dels càncers de mama més agressius

Metges i investigadors de l’Hospital del Mar i de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques, del CIBERONC i de dos centres de recerca italians, han validat la relació entre els nivells d’una proteïna, la Neuregulina, i la generació de resistència a un dels principals tractaments del càncer de mama HER2 positiu. A la vegada, la combinació amb un segon medicament, permet revertir aquesta resistència. Això valida aquesta proteïna com un marcador a tenir en compte a l’hora de decidir l’abordatge de la malaltia. Els investigadors també han comprovat que la Neuregulina té el seu origen en els fibroblasts, cèl·lules del teixit connectiu, la qual cosa confirma la importància de l’entorn del tumor per al seu creixement.

Un estudi liderat per metges, metgesses i investigadors i investigadores de l’Hospital del Mar i de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) i del CIBER d’Oncologia (CIBERONC), ha demostrat el paper d’una proteïna, la Neuregulina, en la generació de resistència al tractament més habitual en el càncer de mama HER2 positiu, un dels més agressius. El treball, que publica la revista Clinical Cancer Research, i en el qual han col·laborat els destacats investigadors italians Luca Gianni, de la Fondazione Gianni Bonnadonna, i Giampaolo Bianchini, de l’IRCCS Ospedale San Raffaele, ha identificat que, a les pacients amb alts nivells d’aquesta proteïna, el nivell d’èxit amb l’anticòs monoclonal Trastuzumab, el medicament de primera línia, cau. Per contra, si es combina amb un altre anticòs monoclonal, el Pertuzumab, es reverteix la situació i es recuperen els nivells de resposta patològica completa.

El Dr. Joan Albanell, autor principal de l’estudi
El Dr. Joan Albanell, autor principal de l’estudi

 

El treball ha analitzat dades in vitro i ha confirmat els seus resultats amb mostres de tumors de pacients participants en un estudi anterior, NeoSphera. Els resultats mostren que en aquells casos amb nivells alts de Neuregulina, l’abordatge només amb Trastuzumab no obté la remissió completa de les cèl·lules tumorals, en generar-se resistència al tractament. Però si s’afegeix un segon medicament, el Pertuzumab, els resultats canvien. “En els tumors amb més alta expressió de Neuregulina de l’estudi NeoSphera, quan es tractaven amb Trastuzumab i quimioteràpia, no s’assolien respostes completes patològiques, en canvi, quan es tractaven amb Pertuzumab, Trastuzumab i quimioteràpia, sí que s’assolien respostes completes patològiques. Donat que aquest estudi és un estudi aleatori prospectiu, el valor d’aquesta confirmació és molt alt i valida els resultats obtinguts a laboratori”, ha explicat el Dr. Joan Albanell, autor principal de l’estudi, cap del Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital del Mar i director del Programa de Recerca en Càncer de l’IMIM-Hospital del Mar.