Identifiquen una nova via per tractar el càncer d’ovari a través del seu metabolisme

El d’ovari és un dels càncers amb la mortalitat més elevada, de fet, aquest càncer presenta una supervivència de només el 50% al cap de 5 anys del diagnòstic inicial i, malauradament, causa la mort anual d’aproximadament 300 dones a Catalunya.

Laboratori_recurs_600.jpg_1712068292

Gran part d’aquests càncers presenten mutacions en els gens BRCA1 i BRCA2, i es poden tractar amb inhibidors de la proteïna PARP, tot i així molts casos progressen i desenvolupen resistències. En un article publicat avui a la revista EMBO Molecular Medicine, es presenta una nova estratègia terapèutica basada en fàrmacs metabòlics, com la Metformina, que representen una nova oportunitat per aquests pacients.

En aquest estudi, realitzat per investigadors del programa ProCURE de l’Institut Català d’Oncologia (ICO), de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), i la Universitat de Barcelona (UB), es demostra mitjançant la implantació de tumors humans en models de ratolí i l’anàlisi de mostres de pacients, que els tumors amb mutacions en gens BRCA són altament dependents del metabolisme oxidatiu i que la inhibició d’enzims d’aquesta via, amb fàrmacs com la Metformina, aturen el creixement dels tumors i les cèl·lules tumorals acaben morint. “Aquest descobriment obre noves vies per tractar els tumors amb mutacions als gens BRCA1/2, atacant el seu metabolisme”, assegura el Dr. Francesc Viñals, líder del projecte.

L’article descriu que els tumors utilitzen el metabolisme oxidatiu per “alimentar” la maquinària necessària per reparar l’ADN i mantenir la supervivència del tumor. Les cèl·lules tumorals necessiten una aportació constant d’energia per a mantenir el seu creixement, és per això que tenen la capacitat d’adaptar el seu metabolisme per aconseguir-ho per diferents vies en funció de les condicions en les quals es troben. De la mateixa manera, els mecanismes de reparació de l’ADN també estan íntimament lligats a la via metabòlica que els hi proporciona energia.

Els investigadors proposen el fàrmac Metformina com a possible tractament, un potent inhibidor de la via metabòlica oxidativa que ha mostrat en models animals i cel·lulars la capacitat d’aturar el creixement tumoral a partir de la inhibició de la reparació de l’ADN. A més, és un fàrmac aprovat per al tractament de la diabetis i que presenta una bona tolerabilitat en els humans pel que l’aprovació pel seu ús contra aquests càncers seria més ràpida i requeriria menys inversions.
Dia Mundial del Càncer Ovàric

La publicació de l’article coincideix pròxim al Dia Mundial del Càncer d’Ovari (8 de Maig). La majoria d’aquests càncers són causats per defectes de BRCA1/2, per tant, són un dels principals càncers que es podrien veure beneficiats d’aquesta nova via de tractament.
Existeixen dones amb una alta probabilitat de desenvolupar aquest tipus de càncer degut a que han heretat una mutació en el gens BRCA1 o BRCA2 o en altres gens de funcions similars. En conjunt, considerant casos esporàdics (sense antecedents) i familiars (amb mutacions heretades), al voltant de la meitat dels tumors d’ovari presenten alteracions de BRCA1/2.

El 75% d’aquest tipus de càncer es detecta en fases avançades de la malaltia, ja que, per una banda, els símptomes que provoca sovint es confonen amb patologies benignes de l’abdomen, i per l’altra, encara no hi ha un Programa de Cribratge avançat.