Identifiquen les cèl·lules responsables de la recaiguda en el càncer de còlon

Per primer cop, s’han identificat cèl·lules tumorals residuals de càncer de còlon que resten ocultes en el moment de la cirurgia i que provoquen metàstasi. El descobriment d’investigadors de l’Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona obre el camí per intentar evitar la recaiguda, que afecta entre un 20% i un 35% dels pacients.

càncer còlon
càncer còlon


L’equip l’ha liderat el doctor Eduard Batlle, cap del laboratori de Càncer Colorectal a l’IRB Barcelona, investigador d’ICREA (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats) i cap de grup al Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa de Càncer (CIBERONC). L’estudi, publicat a la revista Nature, té com a primer autor el doctor Adrià Cañellas-Socias.

El càncer de còlon és el tercer més comú al món i cada any se’n diagnostiquen prop de dos milions de nous casos. La majoria dels pacients són diagnosticats quan el tumor encara està localitzat al còlon o el recte, i s’extirpa amb cirurgia.

En molts casos, també es tracten amb quimioteràpia per evitar la metàstasi, que és la principal causa de mort de gairebé tots els tipus de càncer, inclòs el de còlon.

Malgrat això, entre un 20 i un 35% de pacients amb càncer de còlon tenen recaigudes i el tumor reapareix en altres òrgans vitals. L’origen són cèl·lules tumorals residuals que resten ocultes en el moment de la cirurgia, principalment al fetge o al pulmó.

Fins ara, no s’havia pogut abordar la investigació d’aquesta petita població de cèl·lules tumorals, invisible a les tècniques de diagnòstic utilitzades a la clínica. I això s’ha traduït en una manca de teràpies efectives per eliminar la malaltia residual.

L’equip del doctor Batlle va generar un nou model experimental en ratolins, que va permetre recrear el procés que segueixen els pacients que tenen recaigudes.

En paral·lel, han desenvolupat una metodologia que permet aïllar una fracció minúscula de cèl·lules tumorals disseminades ocultes a l’organisme. D’aquesta forma, han pogut caracteritzar el tumor primari i la dinàmica de la malaltia residual.


Eliminar les cèl·lules evita metàstasi

El càncer de còlon està format per diferents tipus de cèl·lules tumorals, que exerceixen funcions diverses. Els investigadors de l’IRB Barcelona han identificat una població de cèl·lules que no contribueixen al creixement del tumor primari, però que se’n poden desprendre, migrar fins al torrent sanguini, arribar al fetge i quedar ocultes durant un temps després de la cirurgia.

Les han anomenat HRC per les sigles en anglès de High Relapse Cells o Cèl·lules d’Alta probabilitat de Recaiguda).