Identificada una proteïna del sistema immunitari que ajuda a les cèl·lules canceroses en la progressió dels tumors

Investigadors de l’IDIBAPS han identificat una proteïna que fa que les cèl·lules immunitàries del propi organisme col·laborin amb les cèl·lules canceroses per promoure la progressió dels tumors. A més han demostrat que una expressió elevada aquesta proteïna en les cèl·lules immunitàries s’associa amb un pitjor pronòstic de les pacients de càncer d’ovari.

cel·lules càncer mama

El treball, que publica la revista EMBO Journal, ha estat realitzat en el Grup de Regulació Transcripcional de l’Expressió Gènica , un grup ICREA a l’IDIBAPS. La primera signant de l’article és la Dra. Marlies Cortes, experta en l’estudi de la resposta immunitària en inflamació i càncer.

El creixement i posterior metàstasi d’un tumor depèn no només de les cèl·lules canceroses sinó també de la seva interacció amb cèl·lules sanes del propi organisme en el que s’anomena “ambient microtumoral”. Així, la interacció d’algunes cèl·lules del sistema immunitari amb les cèl·lules canceroses pot tant impedir com promoure el creixement i la progressió dels tumors.

Estudis de diversos grups, inclòs el grup IDIBAPS coordinador d’aquest treball, havien identificat la proteïna ZEB1 en les cèl·lules tumorals. No obstant això, la seva expressió i paper en les cèl·lules sanes del propi sistema immunitari no s’havia investigat.

Resposta immunitària de l’organisme enfront dels tumors

L’estudi ha utilitzat un model de càncer d’ovari en ratolins així com de mostres histològiques i bases de dades de gairebé 400 pacients amb càncer d’ovari. Demostra que el contacte de les cèl·lules tumorals amb els macròfags, un tipus de cèl·lules del sistema immune, fa que els nivells de ZEB1 augmentin en les dues cèl·lules i que aquestes cèl·lules del sistema immunitari promoguin el creixement tumoral. Així, el treball demostra que les cèl·lules canceroses produeixen substàncies que atreuen els macròfags a l’entorn tumoral. A la vegada, els macròfags produeixen substàncies que promouen que el tumor adquireixi característiques més agressives i progressi més ràpidament.

En models experimentals de ratolí s’ha vist que n’hi ha prou amb que l’expressió de ZEB1 estigui reduïda a la meitat en els macròfags perquè no puguin col·laborar amb les cèl·lules tumorals. A més, s’ha vist que l’eliminació de ZEB1 en els macròfags afavoreix la resposta de les cèl·lules tumorals d’ovari a la quimioteràpia.

L’estudi té possibles implicacions translacionals, ja que una reducció de ZEB1 en els macròfags no només inhibiria l’efecte pro-tumorals d’aquestes cèl·lules del sistema immunitari sinó que, a més, milloraria la resposta al tractament“, explica la Dra. Marlies Cortes. “Els nous tractaments del càncer no només pretenen eliminar les cèl·lules tumorals sinó també regular la resposta immunitària que el mateix organisme desenvolupa davant de la malaltia. Aquest treball obre la porta al disseny de noves estratègies terapèutiques dirigides a la regulació de la resposta immunitària enfront dels tumors“, conclou l’autora.

L’estudi ha estat finançat pel Ministeri d’Economia i Hisenda, la Fundació La Marató de TV3 i AVON i ha comptat amb la participació de grups del CNAG (Barcelona), de l’Hospital Clínico de Madrid i d’Hongria, França i Estats Units .