Identificada una nova diana terapèutica contra el càncer de pulmó més freqüent

Un estudi del la Universitat de Barcelona i l’Hospital Clínic – Idibaps ha determinat que la proteïna TIMP-1 està implicada en la progressió de l’adenocarcinoma de pulmó, un biomarcador que ja estava associat a un mal pronòstic en diversos tipus de càncer però del qual es desconeixia la funció.

 e58aaf1293561a82600a25cccd3b92cd11d2c0c2
Foto: Hospital Clínic de Barcelona

 

Els nivells de la proteïna TIMP-1 tant en teixits com a la sang s’han associat repetidament a un mal pronòstic en diversos càncers humans, però la seva funció en el procés tumoral era, fins ara, un misteri. Un estudi liderat pel professor de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona (UB) i investigador de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) Jordi Alcaraz ha determinat que aquesta proteïna no és només un bon biomarcador, sinó que també està implicada en la progressió de l’adenocarcinoma de pulmó. Aquests resultats, publicats a la revista Matrix Biology, obren la porta al disseny de nous tractaments contra aquesta malaltia.

“En les últimes dècades, la recerca en càncer s’ha dirigit a tenir tractaments cada cop més específics per a cada tipus de tumor i pacient, cosa que ha millorat la prognosi dels pacients. En aquesta línia, aquest treball és rellevant perquè identifica una diana terapèutica per a aquells pacients amb càncer de pulmó de cèl·lula no petita del subtipus adenocarcinoma, que és el tipus de càncer de pulmó més freqüent”, explica Paula Duch, investigadora de la UB i primera autora de l’article.

En el treball també hi han participat investigadors de l’Hospital Clínic, l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), el Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa de Malalties Respiratòries (CIBERES), l’Institut de Recerca Sanitària San Carlos (IdISSC) i la Clínica Mayo, dels Estats Units. El treball ha rebut finançament de l’Agència Espanyola de Recerca i de la Fundació Privada Cellex.

El TIMP-1 és una proteïna secretada de manera anòmala pels fibroblasts, un tipus de cèl·lules no malignes que acompanyen les cèl·lules canceroses i que són el principal component del que s’anomena microambient tumoral. Els resultats van demostrar, en primer lloc, que els nivells elevats de TIMP-1 en càncer de pulmó es deuen al fet que els fibroblasts secreten «nivells patològics» d’aquesta proteïna. Després, també van detectar que el TIMP-1 provinent dels fibroblasts causa un augment de la proliferació i invasió tumoral quan interactua amb el receptor CD63 de les cèl·lules canceroses. I, finalment, van comprovar que «aquest eix protumoral format per la interacció entre el TIMP-1 i el CD63 es dona només en el subtipus d’adenocarcinoma i no en el carcinoma de cèl·lules escamoses», subratlla Alcaraz.

Aquests resultats poden facilitar el desenvolupament de noves teràpies dirigides contra aquesta interacció patològica i podrien traslladar-se a altres càncers, ja que la proteïna TIMP-1 també està extensament descrita com a biomarcador de mala prognosi en molts tipus de tumors sòlids.