Formes de col·laborar amb el sistema de Salut davant el coronavirus

El Departament de Salut de la Generalitat ha publicat diversos enllaços per dirigir a totes les persones que vulguin donar el seu suport per fer front al coronavirus. Vols col·laborar amb el sistema de salut?

af0b4b3b-f690-4736-8113-1e23e6b08e4c

Hi ha 4 formularis per a oferiments:

Per a voluntaris
Link: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/campanya-jo-actuo/voluntariat/

Per a material sanitari
Link: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/campanya-jo-actuo/donacions/

Per a personal sanitari
Link: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/collabora-amb-el-sistema-de-salut/

Per a empreses
Link: http://formularis.accio.gencat.cat/web/formularis/inscripcions/-/inscripcio/2020/03/20/3d8HJathdKQ9nz_z85jUAA/marketplace-empresarial-covid-19

#JoActuo