Formació per a formadors per aprendre a gestionar situacions de càncer a la feina

La FECEC ha organitzat el 20 de febrer la primera formació dirigida al personal de la mútua Asepeyo per millorar el benestar de les persones amb càncer a la feina i la gestió d’aquestes situacions a l’entorn laboral.

asepeyo formacio

La formació titulada ‘La gestió del càncer en l’àmbit laboral’ ha anat dirigida als professionals d’Asepeyo amb l’objectiu que les empreses associades a Asepeyo puguin disposar de protocols, així com del suport especialitzat necessari, per dur a terme processos de gestió del càncer, especialment en el moment de reincorporar-se al treball. 

Aquesta formació s’emmarca dins el marc de col·laboració entre la FECEC i Asepeyo que es va plasmar el passat mes de juny amb la firma d’un conveni per dur a terme accions i projectes encaminats a unir esforços en la reincorporació laboral després del cáncer.

Les xifres actuals constaten que una de cada tres persones té o tindrà algun tipus de càncer al llarg de la seva vida, que el 60% dels malalts de càncer sobreviuen transcorreguts 5 anys des del diagnòstic i que el 50% de totes  les dones que viuen l’experiència d’un càncer de mama, el més freqüent de tots, el pateixen durant la seva edat laboral.

És per això que és important que les empreses prenguin consciència d’aquesta necessitat, i dels beneficis que els pot aportar. I en aquest cas, fer-ho de la mà de les mútues és de gran valor per abordar aquest tema.