Fins a 1200 pacients són tractats cada any de laringectomia total a Espanya

 

disability-2213622_1920

Fins a 1200 pacients són tractats cada any de laringectomia total a Espanya, una cirurgia que implica l’extirpació complerta de la laringe i que a dia d’avui continua sent el tractament més eficaç per curar el càncer de laringe i hipolaringe avançat. Són dades de la Societat Espanyola d’Otorrinolaringologia i Cirurgia de Cap i Coll.

Amb motiu del Dia Nacional del Pacient Laringectomitzat, que se celebra el dia 1 de març, aquesta organització ha recordat la importància que aquests pacients rebin una rehabilitació integral dins d’un equip multidisciplinar.

La laringectomia total és un tipus d’intervenció quirúrgica que es realitza en els pacients amb càncer de laringe, sent la seva conseqüència més immediata i important la pèrdua de la veu. Avançar-se a les implicacions que aquesta mutilació suposa en el pacient mitjançant rehabilitació prèvia i posterior és clau en la relació entre l’otorrinolaringòleg i el pacient.

Aquesta intervenció quirúrgica té un fort impacte emocional en el pacient perquè haurà de superar nombroses seqüeles físiques i psicosocials que repercuteixen en la seva qualitat de vida. Per això és important que hi hagi una preparació prèvia perquè tant ell com els seus familiars resolguin tots els dubtes possibles. Així, han de tenir coneixement dels canvis que es produiran i la manera d’afrontar-los.

Quant al tractament post-quirúrgic, durant els primers dies l’otorrinolaringòleg ha de proveir al pacient la cura correcta de les ferides i del traqueostoma, així com ajudar-lo a acceptar els canvis. Un adequat maneig terapèutic per un equip multidisciplinari farà possible atenuar les molèsties i limitacions derivades de l’operació. D’altra banda, també forma part de la rehabilitació la supressió del tabac i de la ingesta excessiva d’alcohol.

En general, els quatre aspectes a rehabilitar en el pacient laringectomizat són:

-Dificultats per a respirar
-Problemes d’alimentació, deglució, gust, olfacte i digestius
-Entrenament vocal
-Adaptació social