Fènix i la Fundació SHE engeguen una campanya sobre el NO consum de tabac

L’Associació Fènix ha impulsat conjuntament amb la Fundació SHE una campanya per promoure “el NO consum del tabac” adreçada al professorat dels nois i noies d’ESO. La campanya es basa en un seguit de sessions, xerrades i tallers que s’estan duent a terme en els centres educatius de Solsona i Cardona.

FR_tabac

La suma d’esforços de Fènix i la Fundació del prestigiós cardiòleg Valentí Fuster es deu a què ambdues entitats són conscients de la importància que té el tabaquisme en el desenvolupament de certes patologies. Per això, aposten per dur a terme aquesta campanya de sensibilització i prevenció entre els més joves.

Des de fa poques setmanes i fins ben entrat el mes de maig, les sessions d’aquesta campanya es duran a terme en els centres educatius d’ambdós municipis. A partir d’explicacions i treballs en grup, es pretén que els professors es nodreixin d’eines perquè els adolescents reflexionin i generin debat sobre les conductes de risc associades al tabaquisme, els beneficis que comporta seguir un estil de vida saludable, desmuntaran falces creences sobre el tabac i desenvoluparan una actitud positiva cap al no consum de tabac.