FECEC en xifres: l’atenció psicosocial de les persones amb càncer se situa en xifres prepandèmia

L’informe FECEC en xifres 2022, cens de les activitats dutes a terme per les entitats membres de la FECEC durant l’any 2022, reflecteix que l’atenció psicosocial de les persones amb càncer es va continuar recuperant de la pandèmia i les xifres es van ajustar a les anteriors a 2020.

Aquest document és un cens de les activitats realitzades per les 15 entitats membres de la FECEC, Junts contra el Càncer durant l’any 2022 en xifres globals. L’objectiu d’aquest informe és augmentar la transversalitat d’informació i el treball en xarxa de les associacions, i potenciar l’objectiu comú de millorar la qualitat de vida dels pacients amb càncer i les seves famílies. L’informe “La FECEC en xifres” analitza els recursos, activitats i serveis que les entitats federades ofereixen als pacients i familiars amb càncer.

En total, en 2022 les entitats de la FECEC, Junts contra el Càncer van atendre 16.500 persones amb malaltia oncològica; i van comptar amb 4.779 persones voluntàries, 132.777 persones sòcies i 96 persones treballadores.

A continuació, us deixem un resum:

Atenció Social:

 • Durant el 2022 s’ha donat una tendència a la baixa a la majoria d’activitats i serveis que ofereixen les entitats, com el decreixement del nombre de persones beneficiàries dels ajuts econòmics (30,5% menys respecte 2021), així com de les demandes de recerca de recursos externs (-25,27%), el servei d’atenció i neteja domiciliària SAD (-13,26%), la informació sobre la malaltia (-11,06%), del préstec de material clínic (-8,29%), de l’estètica oncològica (-7,07%) i l’atenció dels treballadors i les treballadores socials (-3,40%).
 • Ha augmentat el nombre d’assessoraments legals (+76,16%), el nombre de persones beneficiàries dels pisos d’acollida (-29,86%), de l’assessorament dietètic (+19,74%) i banc de perruques (+1,01%).

Teràpies Manuals i Rehabilitació:

 • Hi ha hagut un augment significatiu del nombre de beneficiaris dels de reflexoteràpia (+177,27%), dels serveis de quiromassatges (+139,84%) i de la rehabilitació de la veu (+68,75%). En canvi, el servei de fisioteràpia a domicili  han disminuït un17,91%. D’altra banda, els serveis de reiki i de drenatge limfàtic es mantenen amb les mateixes xifres que el 2021.

Suport Psicològic:

 • S’ha donat un decrement de les persones usuàries en l’àrea del suport psicològic,  tornant a les xifres del 2019. Concretament en l’assessorament sobre la malaltia (-24,30%), en els grups d’ajuda mútua (-5,68%), en els grups de dol (-3,87%) i els grups de teràpia de grup (-16,81%). Es mantenen el nombre de persones usuàries del servei el 2022 dels grups de teràpia sexual i de parella.

Oci als Hospitals:

 • Es constata un considerable ascens de les persones usuàries de les activitats en els hospitals durant l’any 2022. Tant els tallers (+205,23%), com les sales de joc i pallassos que han augmentat exponencialment.

Activitats i sortides a les entitats:

 • Cal destacar un descens significatiu de les colònies i sortides (-45,62%) i un increment dels tallers (+14,05%).

Divulgació i Sensibilització:

 • Durant l’any 2022, hi ha hagut una tendència a la baixa dels beneficiaris de les xerrades (-51,43%), del programa del tabac (-17,39%) i del Posa’t la gorra (-9,29%).
 • En canvi, ha augmentat considerablement els participants a les activitats per promoure una alimentació equilibrada i saludable (+36,24%) i de les activitats per promoure la protecció davant les cremades o l’exposició continuada al sol (+12,90%).

Àrea de Formació:

 • Hi ha un augment en la formació de voluntariat oncològic (+20.72%).
 • Pel que fa a la formació pel personal sanitari a hospitals i centres de salut, durant l’any 2022 s’ha multiplicat per 5 el nombre de participants.
 • Aquest any 2022 no hi han hagut formacions de voluntariat oncològic especialitzat  en persones laringectomitzades.

Voluntariat:

 • L’any 2022 ha disminuït lleugerament el nombre de persones voluntàries que han participat en voluntariat d’àmbit oncològic, a hospitals (-7,07%), domicilis (-2,23%), testimonial (-11,54%) i divulgació (-1,49%).
 • D’altra banda, el creixement del voluntariat en altres ha crescut un 5% durant el 2022  i els mateixos nombres en voluntariat d’òrgans de govern.

Descarrega l’informe complet