Experts europeus destaquen el potencial dels xenografts en oncologia personalitzada

Els xenografts derivats de pacients són mostres de tumors que s’extreuen de pacients i es reimplanten en ratolins de forma subcutània (PDXs) o ortotòpica (PDOX o orthoxenografts), és a dir, a la mateixa localització que en el pacient.

ICO-Hospital Duran i Reinals

Aquest mecanisme constitueix una plataforma emergent per a la recerca de nous tractaments i biomarcadors en oncologia, donat que permet reproduir de forma personalitzada el comportament de cada tumor i testar diverses alternatives de tractament, integrant les alteracions genètiques característiques de cada tumor amb el tractament.

“En aquesta revisió s’aborden els temes més candents en el camp dels models subcutanis i els ortoxenografts”, explica Alberto Villanueva. “Es plantegen qüestions molt importants, com ara com aquests models poden ser emprats per a l’avaluació de fàrmacs, la medicina personalitzada i la immunoteràpia en càncer. Es tracta d’una revisió molt àmplia, basada en gran quantitat de dades provinents dels membres del consorci EurOPDX de què formem part”.

El consorci EurOPDX, creat el 2013, està integrat per 16 institucions de recerca europees de gran experiència en oncologia bàsica, preclínica, translacional i clínica. Entre els seus objectius es troba la creació d’una col·lecció de models ortotòpics i subcutanis per a més de 30 malalties, la constitució d’una plataforma que permeti la realització d’estudis preclínics a nivell multicèntric i l’homogeneïtzació de mètodes i pràctiques de treball per tal d’assegurar la reproductibilitat d’aquests estudis.

A nivell espanyol són tres els centres espanyols que integren el consorci. “A l’ICO-IDIBELL som els experts europeus en ortoxenografts. Més del 90% d’aquests models s’han generat a les nostres instal·lacions”, comenta Alberto Villanueva, que a banda de formar part del programa de recerca ProCURE de l’IDIBELL-ICO lidera l’spin-off Xenopat, que s’especialitza precisament en aquest tipus de models i el seu ús tant per al desenvolupament de fàrmacs com per a realitzar estudis d’oncologia personalitzada.

Actualment, la xarxa d’investigadors EurOPDX treballa per tirar endavant un projecte en procés d’avaluació Horizon 2020 a gran escala que intentarà validar de forma multicèntrica un estudi preclínic amb aquest models, és a dir, demostrar que a partir de l’anàlisi d’un mateix tumor provinent d’un únic pacient, diferents centres poden obtenir els mateixos resultats.