Estudien la utilització de la immunoteràpia per tractar el càncer de mama més agressiu

El Dr. Toni Celià-Terrassa, investigador de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques, ha rebut un ajut del Cancer Research Institute per analitzar-ho. És el primer centre català que rep un ajut CLIP d’aquesta institució dels Estats Units, que només selecciona 10 programes l’any liderats per investigadors amb demostrades capacitats per desenvolupar-los. 

mama

L’Hospital del Mar i el seu institut de recerca, l’IMIM, són pioners en la utilització de la immunoteràpia per tractar el càncer. Ara estudiaran les seves possibilitats en el càncer de mama triple negatiu, un dels més agressius i que afecta pacients més joves. L’equip del Dr. Celià-Terrassa analitzarà perquè fins ara el càncer de mama no respon a la teràpia immunomoduladora.

La immunoteràpia, la utilització del sistema immune del pacient per atacar les cèl·lules tumorals, és la gran aposta que ha fet l’Hospital del Mar i el seu centre de recerca, l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM), per trobar nous tractaments per al càncer de mama. En especial, el càncer de mama triple-negatiu, un dels més agressius, que, a més, afecta a pacients amb edats més joves i és el tipus de tumor mamari que menys dianes terapèutiques ofereix als oncòlegs.

Aquesta aposta ha rebut un fort impuls gràcies a l’ajut que el Cancer Research Institute (CRI) acaba de donar al projecte LCOR orchestrates the differential IFN-a response and immunological properties of triple-negative breast càncer cells, liderat pel Dr. Toni Celià-Terrassa, investigador del grup de recerca en teràpia molecular del càncer, que dirigeix el Dr. Joan Albanell, cap del Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital del Mar i director del Programa de Recerca en Càncer de l’IMIM.

L’equip del Dr. Celià-Terrassa, que dirigeix el Laboratori de propietats de les cèl·lules mare canceroses i metàstasi, ha rebut 200.000 dòlars d’aquesta organització sense ànim de lucre i amb seu a Nova York, als Estats Units, que finança la recerca en immunoteràpia del càncer a tot el món. És la primera vegada que un centre de recerca català rep l’ajut CLIP d’aquesta institució.

“Aconseguir finançament del Cancer Research Institute és un privilegi i suposarà una gran empenta en la nostra recerca del càncer de mama triple-negatiu pel qual tenim poques dianes terapèutiques. Aquest projecte espera trobar noves estratègies per a potenciar la resposta a la immunoteràpia en aquest tipus de càncer i evitar recaigudes” afirma el Dr.Celià-Terrassa. L’ajut permetrà contractar personal investigador extra per impulsar la recerca en aquest camp.

La immunoteràpia en càncer de mama

El tractament amb immunoteràpia del càncer, camp en el qual l’Hospital del Mar és líder, ja s’utilitza amb èxit a determinats tipus de tumors, com els de pulmó o el melanoma. Com explica el Dr. Celià-Terrassa, les taxes de resposta es mouen entre el 20 i el 30%, amb la utilització d’anticossos que bloquegen els punts de control del sistema immune. Però en el càncer de mama no s’han assolit aquestes xifres i la immunoteràpia encara no és una alternativa a la quimioteràpia convencional.

“Volem estudiar una mica millor perquè no hi ha una taxa alta de resposta i si això es deu a l’heterogeneïtat del tumor, i si hi ha certes poblacions de cèl·lules dins el tumor que són més resistents a la immunoteràpia que altres”, destaca. El projecte que ha rebut l’ajut del CRI analitzarà aquest enfocament en el càncer de mama tipus triple-negatiu.

En aquest sentit, s’estudiaran les propietats de les subpoblacions tumorals que eviten el sistema immune, des d’un punt de vista bàsic i amb un enfocament translacional. És a dir, utilitzar aquesta informació per dissenyar les dianes terapèutiques que puguin aprofitar les molècules que ja s’estan utilitzant per tractar amb immunoteràpia altres tipus de tumors. “La nostra intenció és trobar les configuracions específiques de tractament per ajustar-lo per al càncer de mama”, diu el Dr. Toni Celià-Terrassa. També es buscaran marcadors que permetin predir la resposta a aquest tractament.

Per aquest motiu, el Dr. Joan Albanell, cap del Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital del Mar i director del Programa de Recerca en Càncer de l’IMIM, ha destacat que “la immunoteràpia és prometedora en el càncer de mama triple-negatiu, però els resultats clínics són encara insuficients. Una causa d’aquesta limitada activitat de la immunoteràpia sembla que és que determinades cèl·lules tumorals són pràcticament invisibles per al sistema immunitari”. Per tant, argumenta, “fer-les visibles podria ser un gran pas endavant per millorar els resultats de la immunoteràpia en càncer de mama”.