Estat actual del tabaquisme i de la indústria del tabac a Espanya

Tots sabem que el tabaquisme suposa un gran problema de salut pública. És per això que, amb l’objectiu de conèixer amb més detall algunes dades referides a aquesta epidèmia mundial, es pot recórrer als informes anuals que publica el portal ‘Atles del tabac’.

atles tabac

L’Atles del Tabac, resultat d’una col·laboració entre la Societat Americana Contra el Càncer i Vital Strategies, és un recurs gratuït a Internet i un llibre complementari que descriu la naturalesa i la magnitud de l’epidèmia del tabac i traça un rumb cap a solucions clares. En aquest Atles pots consultar l’estat actual del tabac per països.

Així doncs, segons l’últim atles publicat el 2018, Espanya ha avançat en el control del tabac en els darrers anys. No obstant això, les persones continuen morint i emmalaltint innecessàriament, i els costos per a la societat derivats del consum de tabac continuen augmentant. Espanya encara pot fer més perquè els mecanismes de control del tabac funcionin per al benestar dels seus ciutadans.

El mateix atles assenyala diversos aspectes que detallem a continuació:

Problemes

El tabac danya la salut i la tresoreria d’espanya. Cada any, més de 57200 persones moren a causa de malalties causades pel tabac. Tot i així, més de 75000 menors (10-14 anys) i 9.513.000 adults (15+ anys) continuen consumint tabac cada dia. La complaença davant de l’epidèmia del tabac aïlla la indústria tabaquera a Espanya i assegura que el nombre de morts del tabac augmentarà cada any. Els defensors del control del tabac han d’arribar a altres comunitats i recursos per enfortir els seus esforços i crear un canvi.

Perjudicis socials

El cost econòmic del tabaquisme a Espanya puja a 20773 milions d’euros. Això inclou els costos directes relacionats amb les despeses d’atenció mèdica i els costos indirectes relacionats amb la pèrdua de productivitat a causa de la mortalitat i morbiditat primerenques.

El consum de tabac també provoca el següent:

Danys en el desenvolupament familiar

Comprar tabac roba a les famílies els recursos que necessiten per sortir de la pobresa. Un fumador a Espanya hauria de gastar 3.69% del seu ingrés mitjà (mesurat pel PIB per càpita) per comprar 10 dels cigarrets més populars per fumar diàriament cada any!

Danys ambientals

Les burilles de cigarrets són les deixalles més descartades a tot el món. Es calcula que cada any s’acumulen 27763 tones de burilles i paquets com a escombraries tòxiques a Espanya. Això equival aproximadament al pes de 5553 elefants africans en perill d’extinció.

Danys en la igualtat

Per atraure més clients, la indústria del tabac comercialitza els seus productes de manera agressiva per a dones i menors.

La indústria

Els ingressos combinats de les 6 grans companyies tabaqueres del món el 2016 van superar els 346 mil milions de dòlars, el que equival al 28% de l’Ingrés Nacional Brut d’Espanya.

La indústria és una força poderosa que no tem les accions dels estats nacionals més petits a causa dels seus amplis recursos i el poder del mercat global. Les economies i nacions més grans tenen l’oportunitat d’ajudar els aliats més petits a enfrontar aquesta amenaça.

Indústria creixent

El 2014, es van produir 29140 tones mètriques de tabac a Espanya. No obstant això, el cultiu de tabac és només una petita fracció de l’agricultura a Espanya, amb només el 0,04% de les terres dedicades al cultiu del tabac.

Producció

El 2016 es van produir 3.000 milions de cigarrets a Espanya. Les importacions de cigarrets van superar les exportacions de cigarrets a Espanya el 2016, i això va afectar la balança comercial del país.