Espanya presidirà la European Cancer Leagues a través de l’Associació Espanyola Contra el Cáncer

Ramón Reyes, president de l’Associació Espanyola Contra el Càncer, ha estat elegit president de l’Association European Cancer Leagues – ECL – per als dos pròxims anys.

Aquest nomenament suposa una triple oportunitat per a Espanya: impulsar el Pla Europeu Contra el Càncer i els seus objectius estratègics com són més i millor cribratge, salvar vides gràcies a una prevenció sostenible del càncer, igualtat d’accés al diagnòstic i al tractament de la malaltia i una millora de la qualitat de vida dels pacients i supervivents. També permetrà incrementar la influència d’Espanya, en matèria de càncer, i accelerar l’aplicació de la normativa marc del Pla Europeu.

A més d’incrementar el coneixement científic, la capacitat d’innovació en matèria de càncer i el desenvolupament de projectes comuns que beneficiaran al pacient de càncer a Espanya.

Durant els dos anys que durarà la presidència espanyola, es continuarà treballant en els tres grans reptes de l’ECL:

La prevenció i la detecció precoç: seguiment de les noves recomanacions del Consell d’Europa en matèria de cribratge i el control del tabac, sobretot entre la població més jove.
El dret a l’oblit oncològic: vetllar per garantir que les persones que han superat la malaltia puguin accedir a serveis financers sense discriminacions.
Retorn a la feina: aconseguir la reinserció de ple dret de les persones després del càncer.

Així mateix, l’ECL treballarà per un accés just als medicaments.

Font: Associació Espanyola contra el Càncer