Es presenta l’Escola de Salut Catalana del Departament de Salut

Aquest dimecres s’ha presentat el programa Escola de Salut Catalana, integrat en la Secretaria d’Atenció Sanitària i Participació del Departament de Salut. Es tracta d’un espai on adquirir habilitats i coneixements per mantenir, potenciar i millorar la salut, per així prendre decisions informades sobre aquesta i incrementar-ne el benestar.

L’Escola de Salut Catalana té com a finalitat dissenyar i implementar, de manera participada, un programa formatiu obert a tota la ciutadania, amb el principal objectiu de capacitar-la en relació amb els coneixements, habilitats i actituds respecte de la seva salut individual i col·lectiva, especialment enfocat a l’ús racional dels medicaments.

Així es preveu incorporar-hi accions de promoció de la salut, prevenció de la malaltia, coneixement del sistema sanitari català i foment de l’autocura, des d’una perspectiva salutogènica i expansiva, a partir de la definició participada d’aquells continguts que resultin d’interès per a la ciutadania i/o al sistema sanitari català.

Quines són les seves funcions?

 • Planificar, dissenyar i gestionar activitats formatives.
 • Avaluar i validar recursos externs existents per fer-ne d’altaveu.
 • Fomentar la participació ciutadana en l’educació per a la salut.
 • Treballar des de la perspectiva de la igualtat de gènere i altres factors d’equitat en salut.

Què s’hi pot aprendre?

 • Les diferents condicions de salut, que és tot allò que pugui afectar el ple gaudiment de la vida, per exemple, una malaltia.
 • A agafar un rol actiu en la gestió de la salut individual i col·lectiva.
 • Com promocionar, millorar i mantenir el benestar físic, emocional i social.
 • Quina és la relació entre la salut i el que ens envolta i com generar xarxes comunitàries saludables.

Com es farà?

A través de diferents accions:

 • Proporcionar informació.
 • Oferir formació.
 • Estimular la participació.
 • Impulsar moviments transformadors.

Aquestes accions es duran a terme de manera combinada, tant en la modalitat presencial com en línia. A més, es fomenta l’aprenentatge a través de la interacció i compartir experiències i coneixements entre iguals o experts, buscant una participació activa.

Font: Departament de Salut